Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,5 27,4 2,1 53 49 4 53 53
Høyre 29,9 25,0 4,9 54 45 9 54 54
Frp 18,7 15,2 3,5 34 27 7 34 34
SV 3,5 6,0 -2,5 1 11 -10 1 1
Sp 5,6 10,3 -4,7 10 19 -9 10 10
KrF 4,7 4,2 0,5 9 8 1 9 9
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 4 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,615981 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,586046 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,530907 Mandat tildelt
4 Sp Nord-Trøndelag 0,530235 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,521447 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
7 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Akershus 0,469029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,454736 Mandat tildelt
11 Ap Rogaland 0,449176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,446393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,444073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Buskerud 0,426698 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,418654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Vestfold 0,415671 Mandat tildelt
17 Ap Hordaland 0,410330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,409422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Troms 0,406391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,405754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,399998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,398004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Østfold 0,394869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,392779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oslo 0,387166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Nordland 0,385414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,383992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,379555 Mandat tildelt
31 Ap Oppland 0,378101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Vest-Agder 0,377957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Østfold 0,376421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Troms 0,373998 Mandat tildelt
35 Frp Akershus 0,370604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sogn og Fjordane 0,365657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,365375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vestfold 0,361635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,353468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Vest-Agder 0,351196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Rogaland 0,350113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,348932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,345081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Telemark 0,344214 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Telemark 0,339108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,333149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,332901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
50 Ap Hedmark 0,328529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,324693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,324090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Finnmark 0,323010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Møre og Romsdal 0,321967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,320919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nordland 0,320731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,318529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,308510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,306255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Buskerud 0,298335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Finnmark 0,294979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,294973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Hedmark 0,288622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Møre og Romsdal 0,282003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
68 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Finnmark 0,275720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Aust-Agder 0,274268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,269818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Sogn og Fjordane 0,264727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Troms 0,259021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,258936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Oppland 0,251167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Troms 0,245306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hedmark 0,240673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Telemark 0,239700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Vest-Agder 0,235749 Mandat tildelt
83 H Nord-Trøndelag 0,234861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,229150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,222397 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oslo 0,218466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,217689 Mandat tildelt
90 Frp Aust-Agder 0,212718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Vestfold 0,204234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Oppland 0,191659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Nord-Trøndelag 0,188647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vest-Agder 0,175821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Finnmark 0,170141 Mandat tildelt
100 Sp Sogn og Fjordane 0,161125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,148128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,145143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,140796 Mandat tildelt
105 Sp Aust-Agder 0,135328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,128802 Mandat tildelt
108 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt