Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,4 27,4 2,0 52 49 3 51 51
Høyre 31,9 25,0 6,9 55 45 10 55 55
Frp 16,1 15,2 0,9 28 27 1 28 29
SV 5,5 6,0 -0,5 9 11 -2 10 10
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11 8 8
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 0
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6+1 2 2 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,511708 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,505966 Mandat tildelt
3 H Oslo 0,492407 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,481367 Mandat tildelt
5 Frp Hordaland 0,479734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,472304 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,470880 Mandat tildelt
9 SV Rogaland 0,467954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,462062 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,459042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,446658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,445057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Rogaland 0,436115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nord-Trøndelag 0,435563 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,432891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sør-Trøndelag 0,428326 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,418040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,411201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,410242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Møre og Romsdal 0,404387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hedmark 0,389814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,384326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Sør-Trøndelag 0,371559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Østfold 0,371496 Mandat tildelt
30 Frp Vestfold 0,357870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oppland 0,355422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,355168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,346410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,342381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,339838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,336300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,333864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,330607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,329147 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Aust-Agder 0,326741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Finnmark 0,322804 Mandat tildelt
43 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
44 Frp Troms 0,322005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oslo 0,321990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,320583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Buskerud 0,320244 Mandat tildelt
48 SV Østfold 0,319711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,314814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,313622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,309215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,302379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,300865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Østfold 0,297107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,291964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,290433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Telemark 0,286630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,279025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Telemark 0,273055 Mandat tildelt
61 SV Vestfold 0,271340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,265337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,261711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,256856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Telemark 0,255732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Finnmark 0,253960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,250572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,249968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Hedmark 0,248492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Finnmark 0,244468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,242525 Mandat tildelt
75 H Sogn og Fjordane 0,237269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vest-Agder 0,230730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,226341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nordland 0,221634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Oppland 0,216252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,211659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sør-Trøndelag 0,211160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,200927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Hedmark 0,197703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,196028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
91 SV Nord-Trøndelag 0,184090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Aust-Agder 0,183139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Oslo 0,179441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,167786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Nord-Trøndelag 0,162412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,144943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vest-Agder 0,144421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
101 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Sogn og Fjordane 0,132347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt