Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,4 27,4 2,0 52 49 3 51 52
Høyre 31,9 25,0 6,9 55 45 10 55 56
Frp 16,1 15,2 0,9 28 27 1 28 29
SV 5,5 6,0 -0,5 9 11 -2 10 9
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11 8 8
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 7
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 1
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 3 1 0 0 1 0 0 0
Oslo 5 6+1 2 2 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oppland 0,566765 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,511708 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,505966 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,485927 Mandat tildelt
5 Frp Hordaland 0,479734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,467954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,466491 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,462157 Mandat tildelt
10 SV Troms 0,462062 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,446658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,436115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,435563 Mandat tildelt
14 H Rogaland 0,432891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sør-Trøndelag 0,428326 Mandat tildelt
16 Sp Akershus 0,427881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,421633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nordland 0,411201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Akershus 0,408037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,391293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hedmark 0,389814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,384343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,377837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Sør-Trøndelag 0,371559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,371496 Mandat tildelt
29 SV Buskerud 0,365993 Mandat tildelt
30 Frp Akershus 0,364660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oslo 0,364098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Vestfold 0,357870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,356085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vest-Agder 0,355168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,346410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,343846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,339838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Troms 0,333864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,329147 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Aust-Agder 0,326741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Finnmark 0,322804 Mandat tildelt
42 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
43 Frp Troms 0,322005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,320583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Østfold 0,319711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,314814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hedmark 0,313622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Oslo 0,312349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,309215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oslo 0,305043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,302504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,302379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,297107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,293550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,291964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Telemark 0,286630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,285677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,285187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Nordland 0,279025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Telemark 0,273055 Mandat tildelt
62 SV Vestfold 0,271340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Finnmark 0,265337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,261711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oppland 0,259502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Akershus 0,258163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,255904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,255732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,253991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Finnmark 0,253960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Nord-Trøndelag 0,250572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Hedmark 0,248492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Finnmark 0,244468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vestfold 0,242525 Mandat tildelt
76 H Sogn og Fjordane 0,237269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,230730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,229630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,226341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nordland 0,221634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sør-Trøndelag 0,211160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Hedmark 0,197703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,196028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
90 SV Nord-Trøndelag 0,184090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Aust-Agder 0,183139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Møre og Romsdal 0,179383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oslo 0,169997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,167786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Nord-Trøndelag 0,162412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Oppland 0,158046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,144943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,144421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
102 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Oppland 0,138304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sogn og Fjordane 0,132347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt