Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,3 27,4 1,9 54 49 5 55 53
Høyre 22,9 25,0 -2,1 41 45 -4 41 41
Frp 10,9 15,2 -4,3 20 27 -7 20 20
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 12,7 10,3 2,4 23 19 4 23 24
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 3,3 3,2 0,1 2 1 1 1 2
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 1 0 1 1 0+1 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,539621 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,527060 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,515870 Mandat tildelt
5 R Akershus 0,515565 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,510993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Hedmark 0,504698 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
10 Sp Oslo 0,469391 Mandat tildelt
11 Sp Vestfold 0,463181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,439218 Mandat tildelt
13 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,412254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,410830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,410554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,401360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,399333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vest-Agder 0,398792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,395766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sør-Trøndelag 0,394200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Akershus 0,393795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
26 H Rogaland 0,379818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,378940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Møre og Romsdal 0,373972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,367333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nordland 0,367142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,355698 Mandat tildelt
36 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
37 Sp Buskerud 0,353725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,345638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,345567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,337950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oppland 0,332516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,331234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,327486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,313129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,312940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,307236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,306966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,306175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,305969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,296283 Mandat tildelt
59 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
61 Sp Østfold 0,284542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Buskerud 0,280897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hordaland 0,279387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Telemark 0,263798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vest-Agder 0,256649 Mandat tildelt
70 Frp Møre og Romsdal 0,255803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Møre og Romsdal 0,255204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,254965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,244194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Telemark 0,243375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,240506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,234562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sogn og Fjordane 0,219240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,218001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,204712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Troms 0,201621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Buskerud 0,196706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Troms 0,189689 Mandat tildelt
96 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Finnmark 0,175486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Oppland 0,167336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Møre og Romsdal 0,163470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,141904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Mandat tildelt