Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,3 27,4 1,9 55 49 6 55 53
Høyre 22,9 25,0 -2,1 41 45 -4 41 41
Frp 10,9 15,2 -4,3 19 27 -8 20 20
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 12,7 10,3 2,4 23 19 4 23 24
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 3,3 3,2 0,1 2 1 1 1 2
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0 1 1 0+1 0
Oslo 7 5 1 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,580011 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,539621 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,515870 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,510993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Hedmark 0,504698 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,495469 Mandat tildelt
8 Sp Vestfold 0,463181 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,443020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,439218 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,439217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,433654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,419725 Mandat tildelt
16 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
18 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
19 H Oslo 0,417753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,410554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Akershus 0,409159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Rogaland 0,401360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vest-Agder 0,398792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,394200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,392434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,388842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
30 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,379818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Hordaland 0,378940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,372173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,367333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,367142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Rogaland 0,355698 Mandat tildelt
38 SV Vestfold 0,355211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,344098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,327486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Møre og Romsdal 0,327225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,313129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,309510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,307236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Aust-Agder 0,306966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,305969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,302371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,296283 Mandat tildelt
57 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,289830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
60 Sp Østfold 0,284542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,279387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,277097 Mandat tildelt
65 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,263798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,260783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vest-Agder 0,256649 Mandat tildelt
70 H Oppland 0,255146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,254965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,244194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,243375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,240506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,234562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Møre og Romsdal 0,223828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sogn og Fjordane 0,219240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,218001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,204712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Troms 0,201621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Telemark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Troms 0,189689 Mandat tildelt
94 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Buskerud 0,179091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Finnmark 0,175486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Buskerud 0,172118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Møre og Romsdal 0,143036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Aust-Agder 0,141904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,139447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Mandat tildelt