Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,3 27,4 1,9 51 49 2 53 50
Høyre 17,2 25,0 -7,8 30 45 -15 29 32
Frp 23,9 15,2 8,7 43 27 16 45 41
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2 12 13
Sp 6,1 10,3 -4,2 10 19 -9 10 10
KrF 6,4 4,2 2,2 11 8 3 10 11
Venstre 6,5 4,4 2,1 11 8 3 10 11
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 4 4 1 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 4 3 2 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 4 0+1 0 2 1 0 0 0
Hordaland 4 3 4 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,631756 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,587757 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,575947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Akershus 0,568784 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,565706 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,565128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Sør-Trøndelag 0,543774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Østfold 0,517846 Mandat tildelt
9 Sp Buskerud 0,507599 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,494072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Aust-Agder 0,449611 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,447909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Rogaland 0,445560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Troms 0,440870 Mandat tildelt
15 V Buskerud 0,436979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Finnmark 0,435786 Mandat tildelt
17 H Møre og Romsdal 0,433216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,432791 Mandat tildelt
19 SV Østfold 0,431638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Troms 0,428224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,423387 Mandat tildelt
22 KrF Hordaland 0,422626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oslo 0,419812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Møre og Romsdal 0,411968 Mandat tildelt
25 SV Oslo 0,411807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Akershus 0,409298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,408357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hordaland 0,407026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nord-Trøndelag 0,405876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Finnmark 0,396001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Østfold 0,391693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Møre og Romsdal 0,385675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sogn og Fjordane 0,384343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Telemark 0,380677 Mandat tildelt
35 H Akershus 0,378999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Telemark 0,378560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Sør-Trøndelag 0,376345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Vest-Agder 0,374920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,370054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Rogaland 0,367319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,366274 Mandat tildelt
42 Ap Møre og Romsdal 0,365001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oslo 0,363840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vestfold 0,358719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Sør-Trøndelag 0,350624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Finnmark 0,350459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,348521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,345517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,342912 Mandat tildelt
50 V Vestfold 0,342648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Telemark 0,341448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vestfold 0,338102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Rogaland 0,333785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Hedmark 0,325877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Hordaland 0,324434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Oslo 0,322265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,321645 Mandat tildelt
58 Ap Oppland 0,321480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Buskerud 0,320120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,319631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Nordland 0,318153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,308930 Mandat tildelt
63 V Akershus 0,308599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,305522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,296978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,295804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,292698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Nord-Trøndelag 0,292596 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,286929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,285072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Finnmark 0,273500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,272061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,269179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,264623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Sogn og Fjordane 0,262602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Østfold 0,261868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,261080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sør-Trøndelag 0,256897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Finnmark 0,251356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Møre og Romsdal 0,250077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,249493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vestfold 0,248819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,248514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Troms 0,235533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Oppland 0,230304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,230273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Telemark 0,230144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,228332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Rogaland 0,227169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oslo 0,224521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Hordaland 0,222742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,221557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Troms 0,218349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Hedmark 0,210484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Hedmark 0,208012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,207935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Møre og Romsdal 0,203462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,202042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Telemark 0,198933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,198014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Oppland 0,192774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Nord-Trøndelag 0,191742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,190729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,181839 Mandat tildelt
105 H Aust-Agder 0,176439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Sogn og Fjordane 0,174789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,165615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,164911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,164884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Aust-Agder 0,146814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,146304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,146119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,133388 Mandat tildelt