Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,2 27,4 1,8 54 49 5 53 54
Høyre 33,7 25,0 8,7 62 45 17 60 61
Frp 13,5 15,2 -1,7 22 27 -5 24 23
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 4,2 10,3 -6,1 7 19 -12 7 7
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 5,2 4,4 0,8 8 8 0 9 8
MDG 1,4 3,2 -1,8 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 0
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 2 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,577329 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,545196 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,541515 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,517438 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,485817 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,472238 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,470133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,461960 Mandat tildelt
9 Frp Aust-Agder 0,460680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,454960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Sør-Trøndelag 0,435010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,428081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,428006 Mandat tildelt
14 Sp Møre og Romsdal 0,421984 Mandat tildelt
15 V Akershus 0,411471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Buskerud 0,410242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nord-Trøndelag 0,408529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,402261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,398167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nord-Trøndelag 0,397664 Mandat tildelt
21 Sp Sør-Trøndelag 0,391098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Akershus 0,390709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,389935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Nordland 0,381474 Mandat tildelt
25 SV Oslo 0,378991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,371619 Mandat tildelt
27 Sp Sogn og Fjordane 0,362519 Mandat tildelt
28 V Oslo 0,360940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Buskerud 0,350947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Buskerud 0,349584 Mandat tildelt
31 KrF Hordaland 0,349300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Troms 0,344460 Mandat tildelt
34 V Møre og Romsdal 0,329552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,314607 Mandat tildelt
37 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Sør-Trøndelag 0,311046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,305298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,304820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Vestfold 0,300083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Østfold 0,282303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,279444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Rogaland 0,275875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,274127 Mandat tildelt
46 SV Buskerud 0,272830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Troms 0,270012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,265845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Buskerud 0,264599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,263970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Telemark 0,261699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Hordaland 0,259547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,253545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,249123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Nordland 0,247097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,245499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,244803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Finnmark 0,242309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,240561 Mandat tildelt
60 SV Hordaland 0,238984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Østfold 0,238329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hedmark 0,233783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Østfold 0,229524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oppland 0,217585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vest-Agder 0,215343 Mandat tildelt