Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,2 27,4 1,8 53 49 4 53 52
Høyre 33,7 25,0 8,7 61 45 16 60 63
Frp 13,5 15,2 -1,7 23 27 -4 24 23
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 4,2 10,3 -6,1 7 19 -12 7 7
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 5,2 4,4 0,8 8 8 0 9 8
MDG 1,4 3,2 -1,8 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,545196 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,542565 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,541515 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,528900 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,512807 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,472238 Mandat tildelt
7 V Akershus 0,462905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,461960 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,439548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Sør-Trøndelag 0,435010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oppland 0,431198 Mandat tildelt
12 KrF Østfold 0,428006 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,400046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Rogaland 0,398167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nord-Trøndelag 0,397664 Mandat tildelt
16 Sp Sør-Trøndelag 0,391098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,381474 Mandat tildelt
18 V Oslo 0,380993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Aust-Agder 0,371619 Mandat tildelt
20 Sp Møre og Romsdal 0,369236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Sogn og Fjordane 0,362519 Mandat tildelt
22 KrF Hordaland 0,349300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,344460 Mandat tildelt
25 KrF Telemark 0,314607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Sør-Trøndelag 0,311046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Buskerud 0,307078 Mandat tildelt
28 V Buskerud 0,305886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,304820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Møre og Romsdal 0,288358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Østfold 0,282303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vestfold 0,279444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,275875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Vestfold 0,274127 Mandat tildelt
35 KrF Vest-Agder 0,265845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Telemark 0,261699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Hordaland 0,259547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Nordland 0,247097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Nordland 0,245499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Finnmark 0,242309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Finnmark 0,240561 Mandat tildelt
42 SV Hordaland 0,238984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Buskerud 0,238727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Østfold 0,238329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hedmark 0,233783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Buskerud 0,231524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Østfold 0,229524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,216498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vest-Agder 0,215343 Mandat tildelt
50 Sp Nordland 0,202364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,202261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Finnmark 0,201085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Troms 0,174701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,168737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Troms 0,167014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hedmark 0,166410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oslo 0,163862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sogn og Fjordane 0,163635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Telemark 0,159136 Mandat tildelt