Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,2 26,3 2,9 52 48 4 54 52
Høyre 26,2 20,4 5,8 47 36 11 46 46
Frp 23,3 11,6 11,7 42 21 21 42 43
SV 4,3 7,6 -3,3 8 13 -5 8 8
Sp 4,8 13,5 -8,7 9 28 -19 8 9
KrF 4,5 3,8 0,7 8 3 5 8 8
Venstre 3,9 4,6 -0,7 3 8 -5 3 3
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5+1 7 3 2 0 0 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 5 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,563039 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,526754 Mandat tildelt
3 Sp Sør-Trøndelag 0,483122 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,481195 Mandat tildelt
5 Ap Akershus 0,469953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Ap Rogaland 0,462585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Sør-Trøndelag 0,462116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,461530 Mandat tildelt
9 H Rogaland 0,445317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Møre og Romsdal 0,442800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Møre og Romsdal 0,441763 Mandat tildelt
12 Ap Oslo 0,441173 Mandat tildelt
13 Frp Vest-Agder 0,439634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,436558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,434876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,429709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,423197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,422697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,421176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,420323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,413684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Oslo 0,410520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nord-Trøndelag 0,409796 Mandat tildelt
24 Sp Østfold 0,401344 Mandat tildelt
25 Sp Buskerud 0,401202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,397458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,397386 Mandat tildelt
28 Frp Nordland 0,390834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,387459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,387014 Mandat tildelt
31 Ap Vest-Agder 0,385156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,384385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Oslo 0,383836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Rogaland 0,374681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nordland 0,365672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vestfold 0,360180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Finnmark 0,351948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,343840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Telemark 0,342988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,339284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hedmark 0,338015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,336498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,331681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,326974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Nordland 0,322615 Mandat tildelt
46 KrF Østfold 0,316944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hedmark 0,315807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,315454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,315082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Møre og Romsdal 0,314026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,311251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Aust-Agder 0,310367 Mandat tildelt
53 SV Troms 0,304336 Mandat tildelt
54 Sp Sogn og Fjordane 0,302890 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Troms 0,301963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,299143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nord-Trøndelag 0,298736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Sogn og Fjordane 0,294304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,292961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,292746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Østfold 0,290797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,289127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Hordaland 0,287424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oppland 0,286773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oslo 0,283805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,281361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Finnmark 0,279117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Oppland 0,278247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vest-Agder 0,274137 Mandat tildelt
70 H Vest-Agder 0,273757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Østfold 0,273558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,272818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sør-Trøndelag 0,272710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,272646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,268005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Aust-Agder 0,266059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Telemark 0,264524 Mandat tildelt
78 Sp Finnmark 0,261037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,260181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,254649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Hordaland 0,249381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Vestfold 0,248524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Møre og Romsdal 0,247908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sør-Trøndelag 0,232362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Hedmark 0,231701 Mandat tildelt
86 SV Akershus 0,230099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Buskerud 0,221933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Nord-Trøndelag 0,214571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oslo 0,212693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vestfold 0,211325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vestfold 0,210505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nordland 0,201011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Hedmark 0,199373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Buskerud 0,192381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Sogn og Fjordane 0,186544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Nordland 0,186191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vest-Agder 0,183551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,181882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,176863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,173799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Telemark 0,172273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Oppland 0,157053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Vest-Agder 0,150217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,144270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Finnmark 0,139445 Mandat tildelt
106 KrF Sogn og Fjordane 0,136755 Mandat tildelt