Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,2 27,4 1,8 54 49 5 54 54
Høyre 22,9 25,0 -2,1 42 45 -3 43 43
Frp 12,0 15,2 -3,2 22 27 -5 22 22
SV 7,8 6,0 1,8 14 11 3 15 14
Sp 11,8 10,3 1,5 22 19 3 22 22
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 2 2
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 2
MDG 3,2 3,2 0,0 2 1 1 1 1
Rødt 4,8 2,4 2,4 9 1 8 9 9
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 1 1 2+1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,555663 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,527041 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,526459 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,483548 Mandat tildelt
5 R Oslo 0,475998 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,460326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
8 Ap Akershus 0,459474 Mandat tildelt
9 SV Finnmark 0,457786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Oslo 0,456641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hordaland 0,454643 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,454149 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,453426 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,444793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,444455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,442187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hordaland 0,432640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Vestfold 0,430378 Mandat tildelt
19 Frp Akershus 0,428076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Troms 0,427309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,417753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,411883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Akershus 0,411616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,406155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,404411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,392434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,384798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,379818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,378940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oppland 0,374258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,372903 Mandat tildelt
32 Sp Nord-Trøndelag 0,372431 Mandat tildelt
33 Sp Vest-Agder 0,370512 Mandat tildelt
34 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sør-Trøndelag 0,366262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,354518 Mandat tildelt
39 Ap Sør-Trøndelag 0,349876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Rogaland 0,345810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Møre og Romsdal 0,345801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,344098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,341119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Telemark 0,340715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Sogn og Fjordane 0,339503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Hedmark 0,325185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Telemark 0,320956 Mandat tildelt
53 Frp Buskerud 0,319067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Møre og Romsdal 0,318699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,313129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,305969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,304281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Østfold 0,303998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,302371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Buskerud 0,301685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,300184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nord-Trøndelag 0,291974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,287582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oslo 0,286454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,285458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,285198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,277995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,272924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Aust-Agder 0,271489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Østfold 0,264378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,262039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Vestfold 0,255683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,255146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,254965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Møre og Romsdal 0,246414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,245096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oppland 0,242304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,239999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,234562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Akershus 0,232004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Troms 0,227627 Mandat tildelt
91 Sp Finnmark 0,226888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,225364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Vest-Agder 0,224476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,218422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Buskerud 0,206523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Mandat tildelt
104 R Møre og Romsdal 0,171662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,170331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Oppland 0,167373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,153714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,136501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,075999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt