Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,2 27,4 1,8 54 49 5 54 54
Høyre 22,9 25,0 -2,1 43 45 -2 43 43
Frp 12,0 15,2 -3,2 22 27 -5 22 22
SV 7,8 6,0 1,8 14 11 3 15 14
Sp 11,8 10,3 1,5 22 19 3 22 22
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 2 2
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 2
MDG 3,2 3,2 0,0 1 1 0 1 1
Rødt 4,8 2,4 2,4 9 1 8 9 9
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 1 0 1 0 1 0
Oslo 6 5 1+1 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,580258 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,555663 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,527041 Mandat tildelt
4 H Finnmark 0,526459 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,519028 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,457786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Hordaland 0,454643 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,453426 Mandat tildelt
10 Frp Oslo 0,452295 Mandat tildelt
11 R Oslo 0,450945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hedmark 0,444793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Nordland 0,444455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oslo 0,436098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Hordaland 0,432640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,432607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Vestfold 0,430378 Mandat tildelt
18 Ap Troms 0,427309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,418914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,412254 Mandat tildelt
21 Ap Akershus 0,408421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,406155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,405163 Mandat tildelt
24 Frp Rogaland 0,404411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,395766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,384798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,380512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,379818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,378940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Rogaland 0,372903 Mandat tildelt
31 Sp Nord-Trøndelag 0,372431 Mandat tildelt
32 Sp Vest-Agder 0,370512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sør-Trøndelag 0,366262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Akershus 0,366118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Akershus 0,365881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,364648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,364228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oppland 0,360221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,349876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,345810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,345567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,344783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,341119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Telemark 0,340715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sogn og Fjordane 0,339503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Buskerud 0,328665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Hedmark 0,325185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,320956 Mandat tildelt
57 Ap Oppland 0,320793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Troms 0,313129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,306175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,305969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,304281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Østfold 0,303998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Nord-Trøndelag 0,291974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,290765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,285458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,285198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,281616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Buskerud 0,280897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,277995 Mandat tildelt
74 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Finnmark 0,272924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,271489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,264378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Sogn og Fjordane 0,262039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vestfold 0,255683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vest-Agder 0,254965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,245096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Troms 0,239999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Møre og Romsdal 0,237121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Buskerud 0,236027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,234562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Troms 0,227627 Mandat tildelt
91 Sp Finnmark 0,226888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,225364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Vest-Agder 0,224476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,218422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Akershus 0,206226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Oppland 0,200848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Møre og Romsdal 0,196185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Nord-Trøndelag 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Sogn og Fjordane 0,170331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,153714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,136501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,075999 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt