Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,1 27,4 1,7 54 49 5 54 54
Høyre 34,0 25,0 9,0 63 45 18 63 63
Frp 17,6 15,2 2,4 32 27 5 32 32
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 2
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12 7 7
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 0,8 3,2 -2,4 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 1 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 8 2 1 0 0+1 1 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 6 3 0 0 1 0 0 0 0
Hordaland 4 7 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Nordland 0,578157 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,515743 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,488950 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
6 Frp Akershus 0,448467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Akershus 0,445558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Rogaland 0,443089 Mandat tildelt
9 Ap Oslo 0,440674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,439958 Mandat tildelt
11 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Rogaland 0,423661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Buskerud 0,420909 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,420131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Akershus 0,418612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,412586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Oppland 0,410691 Mandat tildelt
18 Ap Hordaland 0,404765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,401335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
21 Frp Vestfold 0,391215 Mandat tildelt
22 H Rogaland 0,390406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,389518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,387455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,378740 Mandat tildelt
27 H Vest-Agder 0,378555 Mandat tildelt
28 Frp Hordaland 0,374595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Oppland 0,372977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,372839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Mandat tildelt
32 H Østfold 0,369215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,364925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,362207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,361405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vestfold 0,356729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Troms 0,352000 Mandat tildelt
38 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,350819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,348677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Aust-Agder 0,348246 Mandat tildelt
42 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
43 Frp Sogn og Fjordane 0,344170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Aust-Agder 0,343599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Telemark 0,339548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vest-Agder 0,330543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,324785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Hedmark 0,324073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,320666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Telemark 0,319166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,317604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Nordland 0,316386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,313047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nordland 0,305025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Buskerud 0,292445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nord-Trøndelag 0,290974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
59 Sp Troms 0,290271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,280784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,278939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Finnmark 0,277639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,272559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Finnmark 0,271978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Hedmark 0,271651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Aust-Agder 0,270563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,267065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Finnmark 0,260574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Troms 0,255507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sogn og Fjordane 0,252881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,249288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Telemark 0,249259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,245770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,243708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Oppland 0,236390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,230692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,227300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Aust-Agder 0,200198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Nord-Trøndelag 0,177544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,156683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oslo 0,156047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vestfold 0,145875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nord-Trøndelag 0,125991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Hedmark 0,125964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vest-Agder 0,125601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Oppland 0,122765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,097047 Mandat tildelt