Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,1 26,3 2,8 52 48 4 54 52
Høyre 31,9 20,4 11,5 56 36 20 56 56
Frp 13,7 11,6 2,1 24 21 3 25 24
SV 4,1 7,6 -3,5 7 13 -6 7 7
Sp 5,0 13,5 -8,5 9 28 -19 8 9
KrF 5,9 3,8 2,1 10 3 7 10 10
Venstre 5,8 4,6 1,2 10 8 2 9 10
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 2,1 4,7 -2,6 1 8 -7 0 1
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 2 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 5 8 1 1 0 0+1 3 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,586469 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,575907 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,572372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Hordaland 0,548700 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,538266 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,501232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Sør-Trøndelag 0,494765 Mandat tildelt
8 Sp Oppland 0,480737 Mandat tildelt
9 Ap Akershus 0,468340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Rogaland 0,461000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,454650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,452988 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,451000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oslo 0,448597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,447372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,444861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,443618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,442707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Sør-Trøndelag 0,440645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,439662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,419731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Østfold 0,418096 Mandat tildelt
23 Sp Buskerud 0,417935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,415575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,412360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,406926 Mandat tildelt
27 Ap Østfold 0,386131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vest-Agder 0,383824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,383010 Mandat tildelt
30 Frp Nord-Trøndelag 0,378482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,376839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,367242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,364504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,364420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,359430 Mandat tildelt
36 Ap Vestfold 0,358946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Rogaland 0,357255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,356693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,353414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,346817 Mandat tildelt
41 H Buskerud 0,345600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Oslo 0,343508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Telemark 0,341822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,336945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,336583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,334289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vest-Agder 0,333311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,332039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,331952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Sør-Trøndelag 0,330542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sogn og Fjordane 0,329081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,326303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,325856 Mandat tildelt
54 KrF Rogaland 0,325437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Buskerud 0,320864 Mandat tildelt
56 H Aust-Agder 0,316777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sogn og Fjordane 0,315550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Hedmark 0,314727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Buskerud 0,314378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vestfold 0,313643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Møre og Romsdal 0,312951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Akershus 0,310904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nordland 0,307596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,305019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Telemark 0,304974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sør-Trøndelag 0,304647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Troms 0,300928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Nord-Trøndelag 0,297713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,296931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,293159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Troms 0,290152 Mandat tildelt
72 Ap Finnmark 0,278173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Oppland 0,277292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,275716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nordland 0,274024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hordaland 0,273122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Finnmark 0,271913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Aust-Agder 0,271877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Østfold 0,260859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Møre og Romsdal 0,259228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,258509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,252268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,250857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,249544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Telemark 0,245826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,244122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Østfold 0,239383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Møre og Romsdal 0,236352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,229629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Oslo 0,221554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,221460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Hedmark 0,220914 Mandat tildelt
94 Sp Vestfold 0,220128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Akershus 0,219405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,215344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Buskerud 0,211610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Troms 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Nordland 0,209395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Hedmark 0,207676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Vestfold 0,200709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,198748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Møre og Romsdal 0,193069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vest-Agder 0,191207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,179327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Ap Sogn og Fjordane 0,175974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,173385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Troms 0,172743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Finnmark 0,170331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Oppland 0,168608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Sør-Trøndelag 0,167747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Telemark 0,164225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Aust-Agder 0,156437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Troms 0,156078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 KrF Hedmark 0,151862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Oppland 0,151276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Sp Aust-Agder 0,150285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 SV Oppland 0,149755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Vest-Agder 0,143227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Telemark 0,143122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 H Finnmark 0,142831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Sp Nord-Trøndelag 0,142287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Nord-Trøndelag 0,139921 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Finnmark 0,132981 Mandat tildelt
125 V Sogn og Fjordane 0,129941 Mandat tildelt
126 SV Nord-Trøndelag 0,122908 Mandat tildelt