Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,1 27,4 1,7 53 49 4 54 54
Høyre 22,5 25,0 -2,5 41 45 -4 42 42
Frp 13,5 15,2 -1,7 25 27 -2 25 25
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 14
Sp 11,2 10,3 0,9 21 19 2 21 21
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 2
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 1 1
MDG 3,7 3,2 0,5 3 1 2 2 2
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7 8 8
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 1 0 1 1 0+1 0
Oslo 6 4+1 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 4 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,625088 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,587297 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,567122 Mandat tildelt
4 H Finnmark 0,517310 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,485789 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,483129 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,475264 Mandat tildelt
8 Ap Oppland 0,447572 Mandat tildelt
9 Ap Rogaland 0,443089 Mandat tildelt
10 Ap Nordland 0,442940 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,428384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,428081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Troms 0,425845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,425490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
16 R Nordland 0,421946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,417481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,416287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oslo 0,413935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Oslo 0,413366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Hordaland 0,410637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,408529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vestfold 0,408467 Mandat tildelt
24 Ap Akershus 0,407023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,405055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,404765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,402261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,389935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Østfold 0,389518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,386387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Møre og Romsdal 0,379197 Mandat tildelt
33 H Rogaland 0,373185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Vest-Agder 0,372839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hordaland 0,372323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Møre og Romsdal 0,362976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,360142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Rogaland 0,353955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Nord-Trøndelag 0,353507 Mandat tildelt
40 Sp Vest-Agder 0,351691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,348677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Sør-Trøndelag 0,347631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Akershus 0,347271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Buskerud 0,343599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,342650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,342067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Telemark 0,339548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,339536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,337106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,335572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,325024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Rogaland 0,324971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Hedmark 0,324073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,323770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Sogn og Fjordane 0,322233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Østfold 0,312051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Buskerud 0,311941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,307657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oslo 0,305298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,300829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,300618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,300412 Mandat tildelt
65 Frp Vestfold 0,300083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Nord-Trøndelag 0,290974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nordland 0,290031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,288808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,275978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,274947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Rogaland 0,273711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,271978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Troms 0,270945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Aust-Agder 0,270702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,270563 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,270012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sogn og Fjordane 0,263970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Sogn og Fjordane 0,261138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,260215 Mandat tildelt
81 Ap Vestfold 0,254807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,253545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Østfold 0,250947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Vest-Agder 0,250508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Østfold 0,249123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Buskerud 0,246145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,244803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Telemark 0,232639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,230456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nordland 0,226387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Møre og Romsdal 0,225058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,217585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Buskerud 0,216366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Finnmark 0,215340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,212976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Troms 0,208631 Mandat tildelt
98 SV Rogaland 0,207030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Vestfold 0,203762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Telemark 0,192377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,184092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,179800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Nord-Trøndelag 0,176728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,167353 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,153560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,143850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Hedmark 0,138587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,124461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,119411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,112982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,069674 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,068266 Mandat tildelt