Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 27,4 1,6 53 49 4 52 52
Høyre 32,5 25,0 7,5 58 45 13 58 58
Frp 15,9 15,2 0,7 29 27 2 30 29
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 1
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11 9 9
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 5,6 4,4 1,2 10 8 2 10 10
MDG 0,8 3,2 -2,4 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 1
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oppland 0,591373 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,587182 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,527969 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,482298 Mandat tildelt
5 V Sør-Trøndelag 0,468476 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,455063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,455059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Nord-Trøndelag 0,454487 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,449141 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,446941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,446491 Mandat tildelt
12 V Akershus 0,443120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,441033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,434623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,429059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,418929 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,411895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Buskerud 0,401067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Buskerud 0,398655 Mandat tildelt
21 H Hedmark 0,397142 Mandat tildelt
22 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
23 V Oslo 0,388703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Buskerud 0,376479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vest-Agder 0,361854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Møre og Romsdal 0,354919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,352927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,350308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,348358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,346224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
32 H Vestfold 0,335340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Aust-Agder 0,332886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Østfold 0,322646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Telemark 0,299121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Vestfold 0,295223 Mandat tildelt
38 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
39 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Hordaland 0,279524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Finnmark 0,276851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,266630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Nordland 0,266150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,260726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,260543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nord-Trøndelag 0,255282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Finnmark 0,249060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Østfold 0,247183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vest-Agder 0,245770 Mandat tildelt
51 KrF Buskerud 0,244625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sogn og Fjordane 0,241727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,231885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,231259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Finnmark 0,216608 Mandat tildelt
57 Sp Hedmark 0,206294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Oppland 0,196700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Møre og Romsdal 0,191087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Troms 0,188097 Mandat tildelt
61 V Hedmark 0,179190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oslo 0,177401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,175076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Telemark 0,171369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Sogn og Fjordane 0,156634 Mandat tildelt