Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 27,4 1,6 52 49 3 52 52
Høyre 32,5 25,0 7,5 58 45 13 58 58
Frp 15,9 15,2 0,7 29 27 2 30 29
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 2
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11 9 9
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 5,6 4,4 1,2 10 8 2 10 10
MDG 0,8 3,2 -2,4 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 1 1 0 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 0 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,587182 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,527969 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,502302 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
5 Sp Oppland 0,492811 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,468476 Mandat tildelt
9 Sp Rogaland 0,455063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,455059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Nord-Trøndelag 0,454487 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,446941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,441033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,434778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,425904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Møre og Romsdal 0,422011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nordland 0,418929 Mandat tildelt
19 V Oslo 0,410297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hedmark 0,397142 Mandat tildelt
21 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
22 H Oppland 0,362120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vest-Agder 0,361854 Mandat tildelt
24 H Østfold 0,352927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Buskerud 0,350934 Mandat tildelt
26 H Buskerud 0,348823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Troms 0,348358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,346224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
30 H Vestfold 0,335340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Aust-Agder 0,332886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Buskerud 0,329419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Østfold 0,322646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Møre og Romsdal 0,310554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,306519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Telemark 0,299121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Akershus 0,299106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Vestfold 0,295223 Mandat tildelt
40 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
41 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Hordaland 0,279524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Finnmark 0,276851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,266630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,266150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,260543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nord-Trøndelag 0,255282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Finnmark 0,249060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Østfold 0,247183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,245770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sogn og Fjordane 0,241727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,231885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,231259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Finnmark 0,216608 Mandat tildelt
57 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,206294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Troms 0,188097 Mandat tildelt
60 Sp Oslo 0,187256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hedmark 0,179190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vestfold 0,175076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Telemark 0,171369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Oppland 0,163917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Sogn og Fjordane 0,156634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Mandat tildelt