Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 26,3 2,7 53 48 5 53 54
Høyre 32,5 20,4 12,1 58 36 22 58 58
Frp 15,9 11,6 4,3 30 21 9 30 28
SV 3,8 7,6 -3,8 1 13 -12 1 1
Sp 4,8 13,5 -8,7 8 28 -20 8 9
KrF 4,9 3,8 1,1 9 3 6 9 9
Venstre 5,6 4,6 1,0 10 8 2 10 10
MDG 0,8 3,9 -3,1 0 3 -3 0 0
Rødt 1,3 4,7 -3,4 0 8 -8 0 0
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 0 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 5 8 2 1 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,563039 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,556071 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,526754 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,483122 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,481195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
7 V Sør-Trøndelag 0,477719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,463199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oppland 0,461530 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,451963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,451034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Rogaland 0,450461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
15 Sp Møre og Romsdal 0,434876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,420116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Nord-Trøndelag 0,409796 Mandat tildelt
18 Sp Østfold 0,401344 Mandat tildelt
19 Sp Buskerud 0,401202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Nordland 0,390845 Mandat tildelt
21 H Møre og Romsdal 0,363409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,352100 Mandat tildelt
23 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vestfold 0,342914 Mandat tildelt
25 H Østfold 0,340578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vest-Agder 0,339578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Troms 0,339284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,338287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hedmark 0,338206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
31 H Oppland 0,332435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,331658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Aust-Agder 0,322746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Buskerud 0,309806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sogn og Fjordane 0,302890 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Vestfold 0,302811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Akershus 0,300181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
40 Sp Telemark 0,292746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Telemark 0,287999 Mandat tildelt
42 V Østfold 0,286653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,270619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Hordaland 0,263715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Finnmark 0,261037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,250449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Møre og Romsdal 0,250266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Nordland 0,242215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nord-Trøndelag 0,225617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vest-Agder 0,221688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sogn og Fjordane 0,219387 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,215198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oslo 0,212693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vestfold 0,211325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,201011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,199373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vest-Agder 0,183551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hedmark 0,167444 Mandat tildelt
62 V Troms 0,150685 Mandat tildelt
63 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Mandat tildelt
64 V Oppland 0,146056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Finnmark 0,145499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Aust-Agder 0,144270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Telemark 0,138221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Sogn og Fjordane 0,125447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Aust-Agder 0,118341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,098796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Finnmark 0,085781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,070390 Mandat tildelt