Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 27,4 1,6 51 49 2 51 52
Høyre 27,1 25,0 2,1 46 45 1 45 45
Frp 21,7 15,2 6,5 37 27 10 38 38
SV 5,1 6,0 -0,9 9 11 -2 9 8
Sp 5,4 10,3 -4,9 9 19 -10 9 9
KrF 4,8 4,2 0,6 8 8 0 8 8
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 1
Andre 0,4 1,8 -1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5+1 3 2 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,593978 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,565110 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,511959 Mandat tildelt
4 Sp Nord-Trøndelag 0,511311 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,503262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Sør-Trøndelag 0,502833 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,494372 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,474739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Nordland 0,474490 Mandat tildelt
12 KrF Oslo 0,464414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,461860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,448438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Rogaland 0,433941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,430065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,428462 Mandat tildelt
18 V Akershus 0,427300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Sogn og Fjordane 0,424322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Vest-Agder 0,407541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,407211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,406278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,404177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,402490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,400448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,394789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,391896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,391470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
32 Frp Nordland 0,376077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Troms 0,370557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,370002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,367754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,362990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,362077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,357833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,351688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,349320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,346190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Finnmark 0,342303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
44 Sp Telemark 0,336492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hedmark 0,334923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,331171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,318284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,311496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,301951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vest-Agder 0,301728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,300482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Finnmark 0,299262 Mandat tildelt
54 SV Oslo 0,298575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,297257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Buskerud 0,296940 Mandat tildelt
57 SV Østfold 0,296481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Østfold 0,294285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Oppland 0,291459 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hedmark 0,290849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,289409 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
63 V Buskerud 0,282352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,277572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Akershus 0,269301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,266162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,260404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,260174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,253073 Mandat tildelt
71 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vestfold 0,251615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Aust-Agder 0,246835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,236107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,232083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Møre og Romsdal 0,231773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Nord-Trøndelag 0,218895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,212859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oslo 0,210650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Finnmark 0,207698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Sogn og Fjordane 0,201571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vest-Agder 0,198752 Mandat tildelt
90 Sp Vestfold 0,196944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Oppland 0,196267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sør-Trøndelag 0,195796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oppland 0,184808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vest-Agder 0,181764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,170726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vest-Agder 0,169581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,155363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,153576 Mandat tildelt
101 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,140507 Mandat tildelt
105 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt