Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 27,4 1,6 52 49 3 51 52
Høyre 27,1 25,0 2,1 45 45 0 45 45
Frp 21,7 15,2 6,5 37 27 10 38 38
SV 5,1 6,0 -0,9 9 11 -2 9 8
Sp 5,4 10,3 -4,9 9 19 -10 9 9
KrF 4,8 4,2 0,6 8 8 0 8 8
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 1
Andre 0,4 1,8 -1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5 3 1+1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,593978 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,561556 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,542558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Rogaland 0,511959 Mandat tildelt
5 Sp Nord-Trøndelag 0,511311 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,503262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Sør-Trøndelag 0,502833 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,502320 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,487867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Nordland 0,474490 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,471434 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,468353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Buskerud 0,451187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,448438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Oslo 0,439972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,433941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,428462 Mandat tildelt
18 KrF Akershus 0,425745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Sør-Trøndelag 0,404177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Troms 0,391896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vestfold 0,391470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
25 V Akershus 0,379822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Troms 0,370557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,367754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Østfold 0,362990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oppland 0,362341 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,362077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,349320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Buskerud 0,339360 Mandat tildelt
33 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
34 Sp Telemark 0,336492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,333178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,332417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hedmark 0,331171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,322688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Finnmark 0,311496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Møre og Romsdal 0,304185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vest-Agder 0,301728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Finnmark 0,299262 Mandat tildelt
44 SV Hordaland 0,297257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Østfold 0,296481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,294285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,292109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hedmark 0,290849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
50 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Aust-Agder 0,277572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,264883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nordland 0,260174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,253073 Mandat tildelt
55 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vestfold 0,251615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Buskerud 0,239644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,239379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,235521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hedmark 0,232083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,221770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Nord-Trøndelag 0,212859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Finnmark 0,207698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Sogn og Fjordane 0,201571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oslo 0,199564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,198752 Mandat tildelt
73 Sp Vestfold 0,196944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sør-Trøndelag 0,195796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,181764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,170726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,169581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Oppland 0,168608 Mandat tildelt
80 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,155363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,153576 Mandat tildelt
83 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Oppland 0,144332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt