Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,4 27,4 2,0 55 49 6 54 54
Høyre 22,6 25,0 -2,4 40 45 -5 40 40
Frp 12,7 15,2 -2,5 22 27 -5 23 23
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 11,8 10,3 1,5 21 19 2 21 21
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 3
MDG 4,4 3,2 1,2 8 1 7 8 8
Rødt 3,2 2,4 0,8 2 1 1 2 1
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 4 2 2 0 0+1 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,588061 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,519571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Oppland 0,511751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Oslo 0,503899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,484987 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,478963 Mandat tildelt
9 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,476347 Mandat tildelt
11 KrF Oslo 0,464414 Mandat tildelt
12 Sp Oslo 0,460326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Rogaland 0,453251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,453050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Hordaland 0,432640 Mandat tildelt
16 Sp Vestfold 0,430378 Mandat tildelt
17 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Akershus 0,411616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Østfold 0,390598 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
21 H Akershus 0,387294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,384351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,378430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,374842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,373976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,372903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nord-Trøndelag 0,372431 Mandat tildelt
28 Sp Vest-Agder 0,370512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,366839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sør-Trøndelag 0,366262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Møre og Romsdal 0,345801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,343589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nordland 0,341119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,339594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sogn og Fjordane 0,339503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,337691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,337067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
39 SV Finnmark 0,334524 Mandat tildelt
40 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,331896 Mandat tildelt
43 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,326465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hedmark 0,325035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,309030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Oslo 0,307332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Rogaland 0,305713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,304281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Oslo 0,303161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,301960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Akershus 0,301346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,298408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,293092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,291321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Buskerud 0,287582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Troms 0,285458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Aust-Agder 0,285198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
62 MDG Østfold 0,283298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,282302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vestfold 0,281202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,276175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Østfold 0,264378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Møre og Romsdal 0,260789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Møre og Romsdal 0,259065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Buskerud 0,256296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,251813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,251627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,248326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Telemark 0,245096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oppland 0,242304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Vestfold 0,239266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,238522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hordaland 0,238331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,235677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,231490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,230299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Finnmark 0,226888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Oppland 0,219355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Møre og Romsdal 0,204956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vest-Agder 0,203160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,200331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,195879 Mandat tildelt
95 MDG Troms 0,193038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,177527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,168094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Telemark 0,167756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Oppland 0,159631 Mandat tildelt
101 MDG Hedmark 0,158257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,144467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,123441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,123387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,116785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,112310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,105456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,096049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,094991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,092513 Mandat tildelt