Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,4 26,3 3,1 54 48 6 54 53
Høyre 22,6 20,4 2,2 42 36 6 41 40
Frp 12,7 11,6 1,1 22 21 1 23 23
SV 5,7 7,6 -1,9 10 13 -3 10 10
Sp 11,8 13,5 -1,7 21 28 -7 21 22
KrF 4,8 3,8 1,0 8 3 5 9 9
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 3
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 3,2 4,7 -1,5 1 8 -7 1 1
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,552727 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,522849 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,496713 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,471195 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,468929 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,465627 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,461365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vest-Agder 0,451221 Mandat tildelt
10 KrF Rogaland 0,441271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,437901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,431654 Mandat tildelt
13 SV Nordland 0,427631 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,415843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,414710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,412390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,403408 Mandat tildelt
18 Sp Sør-Trøndelag 0,395887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,394300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Oppland 0,378197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,376201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Østfold 0,369851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Østfold 0,362653 Mandat tildelt
24 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Møre og Romsdal 0,356360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,355038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Aust-Agder 0,354705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nord-Trøndelag 0,350874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,340439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Østfold 0,338094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,337892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nord-Trøndelag 0,335808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,331055 Mandat tildelt
35 SV Hordaland 0,330574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,328886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,328757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,328610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,312351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,307163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,306585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,305064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Akershus 0,305022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,296510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Buskerud 0,294199 Mandat tildelt
47 Sp Hedmark 0,294072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,292429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,282756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,282117 Mandat tildelt
51 SV Vestfold 0,279034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,278035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,271755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,265095 Mandat tildelt
55 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,255600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,248220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sør-Trøndelag 0,247872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,239913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,239630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Telemark 0,231331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,228356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,213905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Oppland 0,208188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Buskerud 0,205200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,199148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nordland 0,198647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Finnmark 0,184799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,173163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,170870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,157881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,145888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,145014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Troms 0,140546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,132454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,123855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,123564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,113826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
91 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,098418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,084037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt
95 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt