Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,4 27,4 2,0 55 49 6 55 55
Høyre 22,5 25,0 -2,5 42 45 -3 42 42
Frp 12,7 15,2 -2,5 23 27 -4 24 24
SV 5,7 6,0 -0,3 11 11 0 11 11
Sp 12,0 10,3 1,7 22 19 3 22 22
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 3
MDG 3,9 3,2 0,7 3 1 2 2 2
Rødt 3,2 2,4 0,8 2 1 1 2 1
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,588061 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,530184 Mandat tildelt
4 H Finnmark 0,517310 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,511751 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,484987 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,478963 Mandat tildelt
9 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
10 Sp Oslo 0,468141 Mandat tildelt
11 KrF Oslo 0,464414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,453050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Hordaland 0,439974 Mandat tildelt
14 Sp Vestfold 0,437668 Mandat tildelt
15 Sp Akershus 0,418594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,410456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Østfold 0,390598 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,385581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nord-Trøndelag 0,384351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Rogaland 0,379237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,378430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vest-Agder 0,376802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,373185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,372467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,372323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,366839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nordland 0,346906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sogn og Fjordane 0,345249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,342067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,338089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,337691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
36 H Sør-Trøndelag 0,335572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,334524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Buskerud 0,331896 Mandat tildelt
41 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hedmark 0,325035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,325024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hedmark 0,309435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,307657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,305713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Oslo 0,303161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,300618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,297094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,293092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,292445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,290290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,290031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Aust-Agder 0,290015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
58 Frp Vestfold 0,282302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Mandat tildelt
60 SV Vestfold 0,281202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,274947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Møre og Romsdal 0,260789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,259065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,250691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,250508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Telemark 0,249242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,248326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,246406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,238522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,230726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,230456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,230299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,227254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Oppland 0,219355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vest-Agder 0,203160 Mandat tildelt
84 Frp Finnmark 0,200331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,167353 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,144467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Mandat tildelt