Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,4 26,3 3,1 54 48 6 55 54
Høyre 22,5 20,4 2,1 42 36 6 42 42
Frp 12,7 11,6 1,1 24 21 3 24 23
SV 5,7 7,6 -1,9 11 13 -2 11 11
Sp 12,0 13,5 -1,5 22 28 -6 23 23
KrF 4,8 3,8 1,0 9 3 6 9 9
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 3
MDG 3,9 3,9 0,0 3 3 0 2 3
Rødt 3,2 4,7 -1,5 1 8 -7 1 1
Andre 2,2 3,6 -1,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1+1 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2+1 1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,552727 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,531709 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,496713 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,471195 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,469191 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,468929 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,468562 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,465627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vest-Agder 0,458877 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Oslo 0,444195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,441271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,437901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Nordland 0,427631 Mandat tildelt
14 Ap Hordaland 0,424059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,419347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,415843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,414710 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,412390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Troms 0,403408 Mandat tildelt
20 Sp Sør-Trøndelag 0,402594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,400979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,400374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Vest-Agder 0,387787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Oppland 0,384600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,382432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,376201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,369851 Mandat tildelt
29 H Hordaland 0,369025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,368175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Østfold 0,362653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Vestfold 0,362649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,362397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Rogaland 0,362255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Aust-Agder 0,360674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nordland 0,355038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,350874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Telemark 0,345341 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,341267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,340439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,338094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,337892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,334453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,334335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Sør-Trøndelag 0,333953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,332363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Aust-Agder 0,331055 Mandat tildelt
48 SV Hordaland 0,330574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,330098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Møre og Romsdal 0,328610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,327878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Hedmark 0,317973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Buskerud 0,317614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Møre og Romsdal 0,316177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,312351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hedmark 0,307163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Hordaland 0,306585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,305064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,305022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Troms 0,304034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Østfold 0,303421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Finnmark 0,302183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,301529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,300782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,299054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Sogn og Fjordane 0,296318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Buskerud 0,294199 Mandat tildelt
68 KrF Vest-Agder 0,292429 Mandat tildelt
69 H Telemark 0,288979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,282756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Troms 0,282745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Telemark 0,282117 Mandat tildelt
73 Ap Finnmark 0,281046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Oppland 0,280151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vestfold 0,279034 Mandat tildelt
76 Ap Aust-Agder 0,274687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,271755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Nordland 0,270584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Vestfold 0,265095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hordaland 0,263382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,255600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,252424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Møre og Romsdal 0,251587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Troms 0,248301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Sør-Trøndelag 0,247872 Mandat tildelt
86 Sp Telemark 0,243972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,239630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Vest-Agder 0,235097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Hedmark 0,234133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,231331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Oppland 0,230148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Telemark 0,228356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,223437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Finnmark 0,217531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Oppland 0,208188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Buskerud 0,205200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Nord-Trøndelag 0,204898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sør-Trøndelag 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vest-Agder 0,199148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Nordland 0,198647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Finnmark 0,184799 Mandat tildelt
102 Sp Vestfold 0,176097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Nord-Trøndelag 0,170870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,157881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,151896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sogn og Fjordane 0,145888 Mandat tildelt