Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 27,4 1,6 52 49 3 52 52
Høyre 17,3 25,0 -7,7 31 45 -14 31 30
Frp 25,2 15,2 10,0 43 27 16 45 44
SV 6,7 6,0 0,7 11 11 0 11 11
Sp 5,9 10,3 -4,4 10 19 -9 9 10
KrF 6,3 4,2 2,1 11 8 3 10 11
Venstre 6,6 4,4 2,3 11 8 3 11 11
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 4 4 1 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 4 3 2 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 3 4 0+1 0 2 1 0 0 0
Hordaland 4 3 4 1 1 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Møre og Romsdal 0,593782 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,573782 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,570926 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,563687 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,560313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Akershus 0,555254 Mandat tildelt
7 V Sør-Trøndelag 0,554666 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,550309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,549747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,505509 Mandat tildelt
11 Sp Buskerud 0,493810 Mandat tildelt
12 Frp Rogaland 0,472182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Buskerud 0,446521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Buskerud 0,445735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,444286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,438959 Mandat tildelt
17 Frp Nordland 0,437082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Troms 0,428901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Møre og Romsdal 0,422754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Møre og Romsdal 0,420187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,417491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Hordaland 0,412563 Mandat tildelt
23 Frp Oslo 0,407393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oppland 0,406488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Østfold 0,397264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Finnmark 0,393739 Mandat tildelt
27 SV Hordaland 0,391112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Østfold 0,390051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hedmark 0,389253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hedmark 0,382626 Mandat tildelt
31 SV Oslo 0,372149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,371592 Mandat tildelt
33 Sp Telemark 0,368288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Sør-Trøndelag 0,367384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Vestfold 0,349508 Mandat tildelt
36 Frp Sør-Trøndelag 0,349226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,348550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Finnmark 0,340898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,336353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,332432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,331027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Hordaland 0,330931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,330084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Oslo 0,328716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,328448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Rogaland 0,325844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,315084 Mandat tildelt
48 SV Akershus 0,314957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Akershus 0,314780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vest-Agder 0,313985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Buskerud 0,312518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,309843 Mandat tildelt
53 Frp Troms 0,302646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Østfold 0,292650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Nordland 0,289937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Aust-Agder 0,286881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,284749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,284196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,276100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vest-Agder 0,274528 Mandat tildelt
61 Frp Telemark 0,274407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Finnmark 0,256393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nord-Trøndelag 0,254414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,253997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Møre og Romsdal 0,244125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,242710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,239166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Finnmark 0,238711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Oppland 0,232866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Rogaland 0,231725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,224591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Troms 0,222741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oslo 0,218441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hordaland 0,216680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,215554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hedmark 0,212167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,208103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Telemark 0,202907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Troms 0,197266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,193282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Oppland 0,188184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nord-Trøndelag 0,186539 Mandat tildelt
84 Sp Vest-Agder 0,185578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,185460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sogn og Fjordane 0,170041 Mandat tildelt