Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,9 26,3 2,6 52 48 4 52 51
Høyre 26,1 20,4 5,7 46 36 10 46 46
Frp 25,5 11,6 13,9 45 21 24 46 46
SV 5,4 7,6 -2,2 9 13 -4 9 9
Sp 4,3 13,5 -9,2 8 28 -20 8 8
KrF 4,0 3,8 0,2 7 3 4 7 7
Venstre 3,0 4,6 -1,6 2 8 -6 1 2
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 3 2 0 0+1 1 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1+1 2 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 5 0+1 0 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3+1 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Nordland 0,540215 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,504368 Mandat tildelt
3 Frp Møre og Romsdal 0,484610 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,471889 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
6 Frp Hordaland 0,462607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Akershus 0,460010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Vest-Agder 0,454518 Mandat tildelt
9 H Rogaland 0,443620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,434989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,432774 Mandat tildelt
12 Sp Rogaland 0,431077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,428069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,421584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Oppland 0,413436 Mandat tildelt
16 SV Nordland 0,405102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Buskerud 0,395869 Mandat tildelt
18 KrF Møre og Romsdal 0,392662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Møre og Romsdal 0,389596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Akershus 0,388046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vestfold 0,385538 Mandat tildelt
22 H Østfold 0,382912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,382371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,382159 Mandat tildelt
25 H Sør-Trøndelag 0,380331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Buskerud 0,376298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hedmark 0,369944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,367718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nord-Trøndelag 0,367105 Mandat tildelt
30 KrF Oslo 0,364918 Mandat tildelt
31 Sp Østfold 0,359539 Mandat tildelt
32 Sp Buskerud 0,359418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,357845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oslo 0,356398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Finnmark 0,350614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Østfold 0,343579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sør-Trøndelag 0,340640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,335208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,327392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,318257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,313878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oppland 0,313852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,311300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Troms 0,307928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,305519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Troms 0,303959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,291839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Aust-Agder 0,291167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,290956 Mandat tildelt
51 SV Akershus 0,288965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vest-Agder 0,288688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,288031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Østfold 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Telemark 0,278692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Buskerud 0,278689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,275871 Mandat tildelt
58 H Hedmark 0,271604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Sogn og Fjordane 0,271335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,266975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,262254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,259178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Hordaland 0,255477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,243688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Telemark 0,235115 Mandat tildelt
67 Frp Nord-Trøndelag 0,234838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,233846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vestfold 0,220905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,216335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sør-Trøndelag 0,206560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sogn og Fjordane 0,204165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,197241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sør-Trøndelag 0,193457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oslo 0,190518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Finnmark 0,190196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,189317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,188639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,181186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hedmark 0,178597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,176186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Finnmark 0,175051 Mandat tildelt
83 KrF Buskerud 0,171000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,165509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vest-Agder 0,164435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,161841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,129232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,125495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sogn og Fjordane 0,121581 Mandat tildelt