Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,9 27,4 1,5 52 49 3 51 50
Høyre 26,1 25,0 1,1 46 45 1 46 46
Frp 25,5 15,2 10,3 45 27 18 46 48
SV 5,4 6,0 -0,6 9 11 -2 9 9
Sp 4,3 10,3 -6,0 8 19 -11 8 8
KrF 4,0 4,2 -0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 1
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 3 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 5 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 3+1 2 0 0 1 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 5 0+1 0 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Vest-Agder 0,601902 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,502419 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,472962 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,459464 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,453662 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,449963 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,447272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,441475 Mandat tildelt
9 Frp Oslo 0,434795 Mandat tildelt
10 H Rogaland 0,432894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,431893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,422130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,413485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
15 Sp Rogaland 0,407693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nord-Trøndelag 0,407151 Mandat tildelt
17 Frp Buskerud 0,406817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,402879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Finnmark 0,402272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sør-Trøndelag 0,400405 Mandat tildelt
21 KrF Akershus 0,399172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,396796 Mandat tildelt
23 Frp Hedmark 0,393583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,392183 Mandat tildelt
25 Frp Rogaland 0,390618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,389266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Oslo 0,386986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Møre og Romsdal 0,378048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,377028 Mandat tildelt
30 Frp Møre og Romsdal 0,374019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sogn og Fjordane 0,371161 Mandat tildelt
32 H Troms 0,356887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Sør-Trøndelag 0,353097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,348726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,344630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oppland 0,342504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Vestfold 0,340092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,336433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,336120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,323044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,318934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Finnmark 0,316945 Mandat tildelt
44 SV Oslo 0,316141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,315667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,314755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Buskerud 0,314418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,314372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,313891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Troms 0,312068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,307942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,306006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,290799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,290595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Aust-Agder 0,290061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Østfold 0,289019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,287346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,285145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
60 Frp Telemark 0,277453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Telemark 0,267945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,267337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vestfold 0,266408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nord-Trøndelag 0,257237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,248066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,245443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Telemark 0,237439 Mandat tildelt
69 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,222212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,207834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sør-Trøndelag 0,207315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,207176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nord-Trøndelag 0,205004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Finnmark 0,200022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Sogn og Fjordane 0,194135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,192462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hedmark 0,184800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,174733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oslo 0,167744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,166211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vestfold 0,156809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vest-Agder 0,135011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Troms 0,126057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,120421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,106428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,103927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nord-Trøndelag 0,102834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Hedmark 0,102823 Mandat tildelt