Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,9 26,3 2,6 54 48 6 53 54
Høyre 24,2 20,4 3,8 45 36 9 45 46
Frp 12,1 11,6 0,5 23 21 2 22 23
SV 4,7 7,6 -2,9 9 13 -4 9 9
Sp 15,8 13,5 2,3 30 28 2 34 30
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 3,2 4,6 -1,4 3 8 -5 2 3
MDG 3,1 3,9 -0,8 2 3 -1 1 1
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 6 6+1 1 2 1 0 2 1 0 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1+1 1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2+1 0 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 5 2 1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1+1 2 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,526618 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,505105 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,503999 Mandat tildelt
4 Ap Akershus 0,465123 Mandat tildelt
5 Frp Rogaland 0,454097 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,451029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Møre og Romsdal 0,450992 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,446782 Mandat tildelt
9 Ap Buskerud 0,437105 Mandat tildelt
10 H Vest-Agder 0,421438 Mandat tildelt
11 Ap Hordaland 0,416848 Mandat tildelt
12 Frp Aust-Agder 0,414491 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,411324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Rogaland 0,409533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,409080 Mandat tildelt
16 Sp Nordland 0,397020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,396906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,396204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,395127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hedmark 0,393757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,392907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Oppland 0,385542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,383477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Vest-Agder 0,381193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Troms 0,372272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Akershus 0,370654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oslo 0,369465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,367051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nordland 0,361909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,357470 Mandat tildelt
31 Ap Vestfold 0,356478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,355043 Mandat tildelt
34 H Sør-Trøndelag 0,352647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Nordland 0,352594 Mandat tildelt
36 Frp Østfold 0,352374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hordaland 0,346796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Telemark 0,339470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,338270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nord-Trøndelag 0,334277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Troms 0,332650 Mandat tildelt
42 Sp Sogn og Fjordane 0,332351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,328270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Finnmark 0,325065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,321931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,321226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,318051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Rogaland 0,316779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Hedmark 0,312568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,310804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Møre og Romsdal 0,310800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oslo 0,310205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,303838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Østfold 0,299056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Troms 0,298857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,297591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nord-Trøndelag 0,295667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Sogn og Fjordane 0,291276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,291027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,290616 Mandat tildelt
61 Sp Finnmark 0,286415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Møre og Romsdal 0,286301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Finnmark 0,276264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hordaland 0,272579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,270972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Aust-Agder 0,270008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,269781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,269389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,267069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Østfold 0,264219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Buskerud 0,264128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,258909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hedmark 0,253277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,251835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Akershus 0,251504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Oppland 0,247548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,243519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Buskerud 0,242581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,240313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oslo 0,233367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vestfold 0,231852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vestfold 0,230097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,228313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,220411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vest-Agder 0,201399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,188267 Mandat tildelt
87 SV Oppland 0,171648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,164197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,163365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,158305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Finnmark 0,152374 Mandat tildelt