Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,8 27,4 1,4 50 49 1 52 51
Høyre 30,1 25,0 5,1 53 45 8 52 52
Frp 18,1 15,2 2,9 31 27 4 32 31
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 5,1 10,3 -5,2 9 19 -10 8 9
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 7 8
Venstre 6,0 4,4 1,6 10 8 2 10 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 1
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,560973 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,533706 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,501942 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,483537 Mandat tildelt
5 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Sør-Trøndelag 0,472238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,469029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Akershus 0,461209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,454736 Mandat tildelt
12 Ap Akershus 0,453182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,448351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Oslo 0,439602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Rogaland 0,438519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,436131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,435701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,432066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Buskerud 0,416570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Vestfold 0,402321 Mandat tildelt
22 Ap Hordaland 0,400590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,400046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Østfold 0,385503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,385237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Nordland 0,381474 Mandat tildelt
27 KrF Østfold 0,379555 Mandat tildelt
28 Sp Buskerud 0,372861 Mandat tildelt
29 Frp Møre og Romsdal 0,371675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,370100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Oppland 0,369134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Vest-Agder 0,368993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Troms 0,362011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,353924 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vestfold 0,353050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Buskerud 0,352952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,345079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Troms 0,344460 Mandat tildelt
40 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Vest-Agder 0,339937 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Telemark 0,336048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,334018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Møre og Romsdal 0,332703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
46 Frp Telemark 0,328234 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hedmark 0,320730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Akershus 0,320470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,316320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Møre og Romsdal 0,314327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,313688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Nordland 0,313123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Hordaland 0,299484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,288756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Nord-Trøndelag 0,287975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Finnmark 0,285521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Nordland 0,285144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Hedmark 0,279365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
63 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Finnmark 0,269182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Aust-Agder 0,267769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Østfold 0,264843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Sogn og Fjordane 0,258450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Troms 0,252871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,250629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vest-Agder 0,248477 Mandat tildelt
71 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,245716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Oppland 0,243118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Finnmark 0,240561 Mandat tildelt
75 SV Hordaland 0,238984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Buskerud 0,238727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Østfold 0,238329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,235749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Hedmark 0,233783 Mandat tildelt
80 V Finnmark 0,232029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Hedmark 0,219180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Akershus 0,216498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Rogaland 0,209705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Aust-Agder 0,205894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,202261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Troms 0,201548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oslo 0,198953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Hedmark 0,192023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Telemark 0,183602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Nord-Trøndelag 0,182594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Oppland 0,175622 Mandat tildelt
96 Sp Oppland 0,174547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Telemark 0,168737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Sogn og Fjordane 0,167836 Mandat tildelt