Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,8 27,4 1,4 52 49 3 52 50
Høyre 30,1 25,0 5,1 51 45 6 52 55
Frp 18,1 15,2 2,9 31 27 4 32 30
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 5,1 10,3 -5,2 9 19 -10 8 8
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 7 8
Venstre 6,0 4,4 1,6 10 8 2 10 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 1
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 0+1 0 0 2 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,577329 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,560973 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,549853 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,512401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Sør-Trøndelag 0,501942 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,498084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Rogaland 0,483537 Mandat tildelt
8 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Akershus 0,474406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Sør-Trøndelag 0,472238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,458506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,440168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Rogaland 0,435701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Oslo 0,430802 Mandat tildelt
16 Sp Buskerud 0,426127 Mandat tildelt
17 KrF Akershus 0,416915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Oslo 0,416465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,409963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,409326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,408465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Buskerud 0,403374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oppland 0,402452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Vestfold 0,402321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nordland 0,387994 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,385237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Nordland 0,381474 Mandat tildelt
29 V Møre og Romsdal 0,380232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,379555 Mandat tildelt
31 SV Oslo 0,378991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,370100 Mandat tildelt
33 H Buskerud 0,369214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Hedmark 0,367830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Troms 0,362011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sogn og Fjordane 0,353924 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Troms 0,344460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vest-Agder 0,339937 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vest-Agder 0,335130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,334018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,330007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
45 Frp Telemark 0,328234 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,326861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,324443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,320658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,316320 Mandat tildelt
51 Frp Nordland 0,313688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vestfold 0,310574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Aust-Agder 0,308309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,303408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hordaland 0,299484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Oppland 0,291742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Finnmark 0,285521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Nordland 0,285144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Akershus 0,284862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Hedmark 0,279365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
64 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Buskerud 0,272830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Østfold 0,264843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,250629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vest-Agder 0,248477 Mandat tildelt
69 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,246942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,245716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Telemark 0,241300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Finnmark 0,240561 Mandat tildelt
74 SV Hordaland 0,238984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Østfold 0,238329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nord-Trøndelag 0,236425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vest-Agder 0,235749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Buskerud 0,234611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Hedmark 0,233783 Mandat tildelt
80 V Finnmark 0,232029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Finnmark 0,230658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Sogn og Fjordane 0,223878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hedmark 0,219180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Møre og Romsdal 0,212952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,210747 Mandat tildelt
87 V Rogaland 0,209705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oppland 0,209456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,205894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vestfold 0,202261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Troms 0,201548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Hedmark 0,192023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,189346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oslo 0,188482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Telemark 0,183602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Nord-Trøndelag 0,182594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Telemark 0,168737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Sogn og Fjordane 0,167836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,160121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,148128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Sogn og Fjordane 0,146736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Vest-Agder 0,146154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,145143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Oppland 0,141290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nord-Trøndelag 0,137213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Aust-Agder 0,134865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Aust-Agder 0,123240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Nord-Trøndelag 0,123135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,120863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Nord-Trøndelag 0,120840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,093038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,091450 Mandat tildelt