Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,6 27,4 1,3 50 49 1 51 50
Høyre 33,6 25,0 8,6 57 45 12 57 58
Frp 15,9 15,2 0,7 30 27 3 30 29
SV 4,1 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 4,4 10,3 -5,9 8 19 -11 8 8
KrF 5,5 4,2 1,3 9 8 1 9 9
Venstre 4,4 4,4 0,0 7 8 -1 7 8
MDG 0,6 3,2 -2,7 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,655867 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,571178 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,562999 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,548821 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,487279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,470740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Sør-Trøndelag 0,468773 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,463582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,459257 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,456235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Oppland 0,454839 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,449764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,440579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nordland 0,433366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Rogaland 0,420014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nord-Trøndelag 0,419445 Mandat tildelt
19 Sp Sør-Trøndelag 0,412484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,397130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,389914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Møre og Romsdal 0,389479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
24 SV Nordland 0,378693 Mandat tildelt
25 H Vest-Agder 0,374315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,366394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,365086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,360842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,358155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,346899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Rogaland 0,346293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Aust-Agder 0,344356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Troms 0,341935 Mandat tildelt
35 KrF Telemark 0,326479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,323868 Mandat tildelt
37 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Troms 0,321511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,320913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,317087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Østfold 0,297774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,289992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,276049 Mandat tildelt
45 KrF Vest-Agder 0,275865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,275821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,269514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nord-Trøndelag 0,264072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Finnmark 0,257661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,257626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,255571 Mandat tildelt
52 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sogn og Fjordane 0,250064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,246501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,242871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,238814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,237226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Buskerud 0,236983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Østfold 0,236587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hedmark 0,232100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,230904 Mandat tildelt
63 H Oppland 0,224756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Akershus 0,214914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,213449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,208163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,200803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,193359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Møre og Romsdal 0,184999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vest-Agder 0,181368 Mandat tildelt
71 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,172816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,169421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,167498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,161569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,156636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Troms 0,147140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,145065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nord-Trøndelag 0,141447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Hedmark 0,141427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,140165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vest-Agder 0,139121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,137788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,136244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Telemark 0,134050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,128203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Sogn og Fjordane 0,127454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,122546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Finnmark 0,108869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,107077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,098462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,090774 Mandat tildelt