Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,6 27,4 1,3 52 49 3 52 52
Høyre 32,0 25,0 7,0 55 45 10 55 55
Frp 16,4 15,2 1,2 30 27 3 30 30
SV 4,3 6,0 -1,7 7 11 -4 7 7
Sp 4,5 10,3 -5,8 8 19 -11 8 8
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 7 7
MDG 1,5 3,2 -1,7 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,628891 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,611747 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,557143 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,500407 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,497426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,483758 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,468139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,468116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Møre og Romsdal 0,454373 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,448215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,440360 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,434402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,428764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nord-Trøndelag 0,428218 Mandat tildelt
15 KrF Østfold 0,426216 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,422602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sør-Trøndelag 0,421098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Akershus 0,420665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,412633 Mandat tildelt
20 SV Nordland 0,404195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,401595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,392656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hedmark 0,391182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,377842 Mandat tildelt
25 KrF Aust-Agder 0,370044 Mandat tildelt
26 SV Rogaland 0,369642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,364994 Mandat tildelt
28 H Vest-Agder 0,356406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,347827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,347618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,345043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,341019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,332348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,330292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,328209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Aust-Agder 0,327884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,313316 Mandat tildelt
39 KrF Sør-Trøndelag 0,309759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Østfold 0,303942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oslo 0,291530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,289083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Buskerud 0,282372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,281778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vestfold 0,278286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Rogaland 0,274726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Møre og Romsdal 0,266189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,264722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Buskerud 0,263446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,262622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,260814 Mandat tildelt
52 H Oppland 0,256800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,256620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Finnmark 0,254954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,253218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Østfold 0,252556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nord-Trøndelag 0,251439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hedmark 0,247721 Mandat tildelt
59 H Finnmark 0,245325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nordland 0,244434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sogn og Fjordane 0,238090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,225635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,221428 Mandat tildelt
64 Sp Nordland 0,217886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vestfold 0,214310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Møre og Romsdal 0,205821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,200627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,194355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,178750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,173939 Mandat tildelt
73 Sp Oslo 0,167153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Troms 0,166301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,164913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sogn og Fjordane 0,162960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Oppland 0,158654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,154871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,147539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,145426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vest-Agder 0,141994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nord-Trøndelag 0,135734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,135694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sogn og Fjordane 0,130110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,117476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,109300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,104449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,096907 Mandat tildelt