Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,6 27,4 1,3 51 49 2 52 52
Høyre 32,0 25,0 7,0 55 45 10 55 55
Frp 16,4 15,2 1,2 30 27 3 30 30
SV 4,3 6,0 -1,7 8 11 -3 7 7
Sp 4,5 10,3 -5,8 8 19 -11 8 8
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 7 7
MDG 1,5 3,2 -1,7 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,628891 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,540279 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,526657 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,510633 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,500407 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,497426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Akershus 0,473249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,464286 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,448215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,440360 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,434402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,428764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,428240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nord-Trøndelag 0,428218 Mandat tildelt
15 KrF Østfold 0,426216 Mandat tildelt
16 SV Oslo 0,423906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sør-Trøndelag 0,421098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,419495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,412633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nordland 0,404195 Mandat tildelt
21 Sp Møre og Romsdal 0,397576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hedmark 0,391182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Akershus 0,373892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,370044 Mandat tildelt
25 SV Rogaland 0,369642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,364994 Mandat tildelt
27 H Oppland 0,356667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,356406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,347827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,347618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,343574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,341019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Buskerud 0,330611 Mandat tildelt
35 H Vestfold 0,330292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,328209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Aust-Agder 0,327884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,313316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sør-Trøndelag 0,309759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,307726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Østfold 0,303942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,301913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,281778 Mandat tildelt
44 KrF Vestfold 0,278286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Rogaland 0,274726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,264722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,262622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Finnmark 0,260814 Mandat tildelt
49 H Telemark 0,256620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Finnmark 0,254954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,253218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Østfold 0,252556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nord-Trøndelag 0,251439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hedmark 0,247721 Mandat tildelt
56 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Finnmark 0,245325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Nordland 0,244434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sogn og Fjordane 0,238090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,232916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Buskerud 0,230515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Akershus 0,229405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,221428 Mandat tildelt
64 Sp Nordland 0,217886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vestfold 0,214310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,197431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,194355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,178750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oslo 0,176439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,173939 Mandat tildelt
73 SV Oppland 0,167189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Troms 0,166301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,164913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sogn og Fjordane 0,162960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,154871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,145426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vest-Agder 0,141994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,135734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,135694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,132212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sogn og Fjordane 0,130110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,122949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,117476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,109300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,104449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,096907 Mandat tildelt