Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,6 27,4 1,2 51 49 2 51 51
Høyre 32,0 25,0 7,0 55 45 10 54 56
Frp 16,2 15,2 1,0 29 27 2 30 29
SV 4,3 6,0 -1,7 7 11 -4 7 7
Sp 4,7 10,3 -5,6 8 19 -11 8 8
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 5,2 4,4 0,8 9 8 1 9 9
MDG 0,6 3,2 -2,7 0 1 -1 0 0
Rødt 1,8 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 1,2 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,543565 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,539967 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,529861 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,518073 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,513739 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,496447 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,492903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,483594 Mandat tildelt
9 V Akershus 0,458454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,448617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,446521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,445969 Mandat tildelt
13 Sp Sør-Trøndelag 0,438574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,434793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,430851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,428802 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,428626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,420542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,419875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Møre og Romsdal 0,414057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Nordland 0,413000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Nordland 0,401000 Mandat tildelt
23 H Hedmark 0,391532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,377328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,372314 Mandat tildelt
26 SV Rogaland 0,366691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,362084 Mandat tildelt
28 H Oppland 0,356989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vest-Agder 0,356733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,349953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,347931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Buskerud 0,344374 Mandat tildelt
33 H Buskerud 0,343889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,341825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,341323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,330592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Aust-Agder 0,328177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,316578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,315226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Sør-Trøndelag 0,311641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Buskerud 0,302950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,302185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,293495 Mandat tildelt
44 V Møre og Romsdal 0,285596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vestfold 0,279958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Rogaland 0,276403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,271711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,271511 Mandat tildelt
49 KrF Vest-Agder 0,266340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,262864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Hordaland 0,257052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,256847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Finnmark 0,252898 Mandat tildelt
54 H Nord-Trøndelag 0,251677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,251225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Buskerud 0,250929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,250566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Nordland 0,245914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hedmark 0,245775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Finnmark 0,245530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Nordland 0,244730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Sogn og Fjordane 0,238315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Buskerud 0,231937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Akershus 0,227589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,227335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,226939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vest-Agder 0,213263 Mandat tildelt
68 SV Vestfold 0,212638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,202419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Finnmark 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Møre og Romsdal 0,195906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,183737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,177357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Troms 0,172999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,171774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Troms 0,167344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,165853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hedmark 0,164779 Mandat tildelt
79 KrF Sogn og Fjordane 0,163973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,157587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Vest-Agder 0,153633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Oppland 0,150737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vest-Agder 0,147888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,144253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,144080 Mandat tildelt