Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,5 26,3 2,2 52 48 4 53 52
Høyre 25,5 20,4 5,1 46 36 10 47 47
Frp 14,4 11,6 2,8 26 21 5 26 27
SV 4,7 7,6 -2,9 9 13 -4 9 9
Sp 12,1 13,5 -1,4 22 28 -6 22 22
KrF 4,4 3,8 0,6 8 3 5 8 8
Venstre 3,0 4,6 -1,6 2 8 -6 2 2
MDG 3,2 3,9 -0,7 3 3 0 1 1
Rødt 2,5 4,7 -2,2 1 8 -7 1 1
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 1+1 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 2 2 0+1 0 1 2 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 3 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,536164 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,531669 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,505105 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,473096 Mandat tildelt
5 Frp Akershus 0,467590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Vest-Agder 0,462729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Akershus 0,458684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,442644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,433420 Mandat tildelt
10 KrF Møre og Romsdal 0,431952 Mandat tildelt
11 Ap Hedmark 0,431529 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,431055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,430597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,426837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,418228 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,411891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hordaland 0,411076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Rogaland 0,409533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,404494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,404327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nordland 0,402579 Mandat tildelt
22 KrF Oslo 0,401410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,397845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,386769 Mandat tildelt
25 Frp Rogaland 0,386009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,383125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oppland 0,380201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Østfold 0,378169 Mandat tildelt
29 H Vestfold 0,376674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,375915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,374107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,371593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,365431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Aust-Agder 0,363682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nordland 0,356902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,354167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Nordland 0,352594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Vestfold 0,351541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Rogaland 0,351162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,345897 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nord-Trøndelag 0,344350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Finnmark 0,342508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,337254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,337124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,335877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Telemark 0,334775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Troms 0,332650 Mandat tildelt
48 H Telemark 0,327503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Sør-Trøndelag 0,323727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sør-Trøndelag 0,320606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oslo 0,310205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Østfold 0,309927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,308134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,307891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,306666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Møre og Romsdal 0,306498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,304044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,303486 Mandat tildelt
59 Sp Hedmark 0,301545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Østfold 0,299056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,294725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,291575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,289811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Sogn og Fjordane 0,287249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Møre og Romsdal 0,285132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Troms 0,285100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oslo 0,282904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,281415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hordaland 0,281031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,272579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Finnmark 0,272426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,271712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,270972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,268051 Mandat tildelt
75 H Vest-Agder 0,266443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,266272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,265350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,262305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Oppland 0,260843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Telemark 0,258642 Mandat tildelt
81 Sp Sogn og Fjordane 0,254534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Hedmark 0,253277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,253224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Østfold 0,251608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Akershus 0,251504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,246001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sør-Trøndelag 0,243578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vestfold 0,243000 Mandat tildelt
89 SV Buskerud 0,242581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oppland 0,232686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vestfold 0,230097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Sør-Trøndelag 0,227193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Finnmark 0,219343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,208910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Telemark 0,188267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Buskerud 0,188125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Nordland 0,182078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,179018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vestfold 0,177564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Nord-Trøndelag 0,177029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,172143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Oppland 0,171648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,164426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,164197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Finnmark 0,152374 Mandat tildelt
106 SV Nord-Trøndelag 0,140861 Mandat tildelt
107 KrF Sogn og Fjordane 0,133759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Troms 0,128843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,113245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sogn og Fjordane 0,109210 Mandat tildelt