Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,5 27,4 1,1 52 49 3 52 52
Høyre 25,5 25,0 0,5 47 45 2 47 47
Frp 14,4 15,2 -0,8 26 27 -1 27 26
SV 4,7 6,0 -1,3 9 11 -2 9 9
Sp 12,1 10,3 1,8 22 19 3 22 23
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0 8 8
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 3,2 3,2 0,0 2 1 1 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 6 6 2 2 0+1 0 1 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 3 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,586291 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,472074 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,450399 Mandat tildelt
4 Ap Akershus 0,448457 Mandat tildelt
5 Ap Hedmark 0,444341 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Vestfold 0,441313 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,439067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Nordland 0,437272 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,436993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,435767 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,431589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,429077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,425700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,422942 Mandat tildelt
15 Sp Akershus 0,422084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,421964 Mandat tildelt
17 Frp Nordland 0,415931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Oppland 0,414101 Mandat tildelt
19 SV Rogaland 0,399876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,396421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,394861 Mandat tildelt
22 H Oslo 0,393615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,387673 Mandat tildelt
24 H Buskerud 0,383174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Buskerud 0,382892 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,382395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nord-Trøndelag 0,381902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,381488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,380315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Vest-Agder 0,379922 Mandat tildelt
32 Sp Sør-Trøndelag 0,375569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,366928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oppland 0,365290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vest-Agder 0,365146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,355329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,354597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Nordland 0,349794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vestfold 0,349380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,348670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,348130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Rogaland 0,346633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Oslo 0,343748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Sør-Trøndelag 0,341487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,340708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Rogaland 0,337515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,336704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Telemark 0,332549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,332334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,328693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,320079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,312013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,311606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Møre og Romsdal 0,311059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nordland 0,309860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
57 Frp Møre og Romsdal 0,295693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Buskerud 0,294891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Buskerud 0,294450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Troms 0,292705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Aust-Agder 0,292469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Hordaland 0,289990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,288002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,284975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,284117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,283909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,281594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Finnmark 0,275823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oslo 0,275160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Buskerud 0,273636 Mandat tildelt
72 SV Østfold 0,273200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,270451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,268022 Mandat tildelt
76 Ap Finnmark 0,266386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hordaland 0,266185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Østfold 0,265738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Aust-Agder 0,264975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Vestfold 0,263113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,261192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Telemark 0,261183 Mandat tildelt
83 Frp Telemark 0,261131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Mandat tildelt
85 Ap Sogn og Fjordane 0,255746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,251324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Troms 0,250236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Akershus 0,248187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Finnmark 0,232645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vestfold 0,231848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Finnmark 0,227163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Hedmark 0,222265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Vest-Agder 0,220692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Møre og Romsdal 0,213625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,200294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Oppland 0,193410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Telemark 0,193410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Buskerud 0,192211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,189661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Oppland 0,180876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sør-Trøndelag 0,180450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,167500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,163795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nord-Trøndelag 0,157311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Troms 0,138630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Sogn og Fjordane 0,135872 Mandat tildelt