Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,5 27,4 1,1 55 49 6 55 55
Høyre 24,7 25,0 -0,3 47 45 2 47 47
Frp 12,8 15,2 -2,4 24 27 -3 24 24
SV 8,1 6,0 2,1 15 11 4 16 15
Sp 10,4 10,3 0,1 20 19 1 20 20
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 1 2
Rødt 2,7 2,4 0,3 1 1 0 1 1
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5+1 2 3 0 0 1 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 2 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,592689 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,567889 Mandat tildelt
3 SV Finnmark 0,475366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Buskerud 0,471627 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,461886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,450591 Mandat tildelt
8 Ap Akershus 0,448457 Mandat tildelt
9 Ap Nordland 0,433804 Mandat tildelt
10 Ap Oslo 0,431589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Rogaland 0,431363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Akershus 0,427727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,423283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Troms 0,417060 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,409672 Mandat tildelt
16 H Hordaland 0,408725 Mandat tildelt
17 Sp Oslo 0,405722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Vestfold 0,399591 Mandat tildelt
19 Ap Hordaland 0,396421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Østfold 0,381488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,381317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vestfold 0,379309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,375515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,371145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,369718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,368384 Mandat tildelt
29 SV Møre og Romsdal 0,368140 Mandat tildelt
30 Ap Oppland 0,365290 Mandat tildelt
31 Ap Vest-Agder 0,365146 Mandat tildelt
32 Sp Akershus 0,362783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Oppland 0,355929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Vestfold 0,349380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Sør-Trøndelag 0,341487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,340337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oslo 0,338719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Rogaland 0,337515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,333344 Mandat tildelt
41 Ap Telemark 0,332549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,330023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Rogaland 0,328674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nord-Trøndelag 0,328258 Mandat tildelt
45 Sp Vest-Agder 0,326532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Akershus 0,326155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,326139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Sør-Trøndelag 0,322812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hedmark 0,317386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,311705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,311059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Oslo 0,305552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Møre og Romsdal 0,304775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,300646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,299218 Mandat tildelt
59 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Buskerud 0,294450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vest-Agder 0,288693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,284975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,284518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hordaland 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,275207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,275004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,268180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Finnmark 0,266386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Aust-Agder 0,264975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Møre og Romsdal 0,262838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,256012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Sogn og Fjordane 0,255746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vestfold 0,254856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Buskerud 0,253452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Troms 0,251583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Aust-Agder 0,251343 Mandat tildelt