Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,5 27,4 1,1 55 49 6 55 55
Høyre 24,7 25,0 -0,3 47 45 2 47 47
Frp 12,8 15,2 -2,4 24 27 -3 24 25
SV 8,1 6,0 2,1 15 11 4 16 16
Sp 10,4 10,3 0,1 20 19 1 20 20
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 2
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 1
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 1 2
Rødt 2,7 2,4 0,3 1 1 0 1 1
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2+1 0 0 1 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1+1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 2 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,592689 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,567889 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,539002 Mandat tildelt
4 SV Finnmark 0,475366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,461886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Oslo 0,449249 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,444661 Mandat tildelt
9 Ap Nordland 0,433804 Mandat tildelt
10 Frp Rogaland 0,431363 Mandat tildelt
11 Sp Oppland 0,427115 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,426875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Møre og Romsdal 0,420732 Mandat tildelt
14 Ap Troms 0,417060 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,409672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,408873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,408725 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,405882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Vestfold 0,399591 Mandat tildelt
20 Ap Akershus 0,398629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,396421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Buskerud 0,388956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Oslo 0,384368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Østfold 0,381488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hordaland 0,381317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,380202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Vestfold 0,379309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,375515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,374046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,369718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,368384 Mandat tildelt
34 Ap Vest-Agder 0,365146 Mandat tildelt
35 Ap Møre og Romsdal 0,355496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vestfold 0,349380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,348314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,341487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,337515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Buskerud 0,336514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Telemark 0,333344 Mandat tildelt
43 Ap Telemark 0,332549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,330249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,330023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Rogaland 0,328674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nord-Trøndelag 0,328258 Mandat tildelt
48 Sp Vest-Agder 0,326532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Sør-Trøndelag 0,322812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Akershus 0,322474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Hedmark 0,317386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Oppland 0,313106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Buskerud 0,302976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,300646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,300386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Sogn og Fjordane 0,299218 Mandat tildelt
60 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Buskerud 0,289659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Oslo 0,289470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,288693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,284975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,284518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hordaland 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,275004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,268180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Finnmark 0,266386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Møre og Romsdal 0,266236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,264975 Mandat tildelt