Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,5 26,3 2,2 54 48 6 55 55
Høyre 24,7 20,4 4,3 47 36 11 47 47
Frp 12,8 11,6 1,2 24 21 3 24 24
SV 8,1 7,6 0,5 15 13 2 15 15
Sp 10,4 13,5 -3,1 20 28 -8 20 20
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 3,0 4,6 -1,6 2 8 -6 2 2
MDG 3,7 3,9 -0,2 3 3 0 2 3
Rødt 2,7 4,7 -2,0 1 8 -7 1 0
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 7 2 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 3 0+1 0 1 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 4 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2+1 2 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,607682 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,573293 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,515343 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,472628 Mandat tildelt
6 SV Møre og Romsdal 0,466950 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,460828 Mandat tildelt
8 Ap Akershus 0,458684 Mandat tildelt
9 Sp Vestfold 0,457821 Mandat tildelt
10 Ap Rogaland 0,451494 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,436459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Akershus 0,433447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,430597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,419822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,418082 Mandat tildelt
17 Frp Hordaland 0,417983 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,417532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,411076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Akershus 0,406631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,405107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,398971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vest-Agder 0,397678 Mandat tildelt
25 SV Vestfold 0,396542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,381859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hordaland 0,380447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vest-Agder 0,375915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,374635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Østfold 0,372750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,362376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,359931 Mandat tildelt
33 Frp Nordland 0,357839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,356902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Mandat tildelt
36 Ap Vestfold 0,351541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sør-Trøndelag 0,348924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Rogaland 0,347513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Telemark 0,334775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Oppland 0,333313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Finnmark 0,331734 Mandat tildelt
44 SV Telemark 0,324476 Mandat tildelt
45 Ap Sør-Trøndelag 0,323727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,317236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Møre og Romsdal 0,314083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Aust-Agder 0,312600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hedmark 0,308235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,307891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Møre og Romsdal 0,306498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,297047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nord-Trøndelag 0,295970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,295862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Troms 0,294725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Østfold 0,294131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Nord-Trøndelag 0,291575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Sør-Trøndelag 0,290177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Østfold 0,289865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Buskerud 0,289763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Sogn og Fjordane 0,287249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vest-Agder 0,282982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hordaland 0,281858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Møre og Romsdal 0,276189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,272588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Finnmark 0,272426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Oppland 0,271572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,266272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Finnmark 0,262679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,261323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vestfold 0,260613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,259176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vest-Agder 0,258084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,257029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,252650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,245280 Mandat tildelt
82 Sp Troms 0,245047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,242788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,235274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sogn og Fjordane 0,218759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Telemark 0,211433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Finnmark 0,188527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,188219 Mandat tildelt