Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,4 27,4 1,0 52 49 3 53 52
Høyre 34,1 25,0 9,1 63 45 18 63 63
Frp 14,5 15,2 -0,7 27 27 0 27 28
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 1 1
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12 7 7
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 2,0 3,2 -1,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,9 2,4 -0,5 1 1 0 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 0 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 7+1 2 1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6+1 2 1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Nordland 0,578157 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,534738 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,515743 Mandat tildelt
4 H Hordaland 0,477460 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,470880 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,459042 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,456185 Mandat tildelt
8 Ap Akershus 0,446884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,446868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,445057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Hordaland 0,439958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Rogaland 0,432432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,432061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,430072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,426643 Mandat tildelt
16 Sp Akershus 0,418612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Oppland 0,410691 Mandat tildelt
18 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,395031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,391557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Buskerud 0,385538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Østfold 0,380145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vest-Agder 0,379664 Mandat tildelt
24 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Nord-Trøndelag 0,378740 Mandat tildelt
26 V Oslo 0,373664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,371496 Mandat tildelt
29 H Østfold 0,370302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,369477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,365993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Oppland 0,364000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Vest-Agder 0,363875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,351848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Aust-Agder 0,349281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,349044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Vestfold 0,348153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,346129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
41 Ap Sør-Trøndelag 0,340288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,334628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Telemark 0,331382 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
45 Frp Vestfold 0,322309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,321612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hedmark 0,316274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,313968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Møre og Romsdal 0,309964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nordland 0,308770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,300014 Mandat tildelt
53 Frp Møre og Romsdal 0,297751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,293421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,292445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Troms 0,290271 Mandat tildelt
57 Frp Troms 0,289997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Nord-Trøndelag 0,283976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sogn og Fjordane 0,283525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,282833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sør-Trøndelag 0,282542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,279763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,273365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,273055 Mandat tildelt
65 V Akershus 0,272402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vest-Agder 0,272316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,268853 Mandat tildelt
70 H Nord-Trøndelag 0,267847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Finnmark 0,265440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Aust-Agder 0,264048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,262938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,261328 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Sogn og Fjordane 0,253637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Nordland 0,251298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,250025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Troms 0,249358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Telemark 0,249259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Vestfold 0,242525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vest-Agder 0,230730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Finnmark 0,230692 Mandat tildelt