Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,4 27,4 1,0 51 49 2 51 52
Høyre 29,1 25,0 4,1 53 45 8 53 52
Frp 18,9 15,2 3,7 34 27 7 34 34
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 2
Sp 5,7 10,3 -4,6 10 19 -9 10 10
KrF 5,8 4,2 1,6 10 8 2 11 10
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 0,8 3,2 -2,4 0 1 -1 0 0
Rødt 1,9 2,4 -0,5 1 1 0 1 1
Andre 0,6 1,8 -1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 4 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 3 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,658881 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,626982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Akershus 0,596514 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,578783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,561148 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,540381 Mandat tildelt
7 Sp Nord-Trøndelag 0,539723 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,530754 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,501126 Mandat tildelt
10 KrF Østfold 0,468399 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Rogaland 0,454960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,449186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Rogaland 0,432432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,432192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,430072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Vestfold 0,420116 Mandat tildelt
18 Sp Buskerud 0,416762 Mandat tildelt
19 Sp Troms 0,413693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Buskerud 0,410789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,407452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,406678 Mandat tildelt
23 Frp Hordaland 0,402260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,395031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,394896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,388098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,384240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Østfold 0,383136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,382254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Østfold 0,380145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Akershus 0,378133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Troms 0,378006 Mandat tildelt
34 H Nordland 0,375107 Mandat tildelt
35 Frp Akershus 0,374568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sogn og Fjordane 0,369568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,364000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,363875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Hedmark 0,355610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Telemark 0,355178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Vest-Agder 0,354960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,348773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vestfold 0,348153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,344286 Mandat tildelt
46 Frp Telemark 0,342738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Sør-Trøndelag 0,340404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,340288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Telemark 0,331382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,328767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,327545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,324240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,323996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Oslo 0,322260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Hedmark 0,316274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,316002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Buskerud 0,312334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,310007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Møre og Romsdal 0,309964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Nordland 0,308770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vestfold 0,305814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Rogaland 0,301905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,301518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,300259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Finnmark 0,298132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,298058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Hedmark 0,291708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vest-Agder 0,290922 Mandat tildelt
70 Ap Nord-Trøndelag 0,283976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,274631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nordland 0,268635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,265440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Aust-Agder 0,264048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,261709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,254861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Oppland 0,253856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,253360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Troms 0,249358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Hedmark 0,244968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Troms 0,238739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Telemark 0,233279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nord-Trøndelag 0,228570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Finnmark 0,223016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oslo 0,222348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,216442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,214987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,207878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Møre og Romsdal 0,197907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oppland 0,195069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Nord-Trøndelag 0,190654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,182771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,178991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Finnmark 0,170141 Mandat tildelt
102 Sp Sogn og Fjordane 0,163990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,149149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,149106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,145300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,140796 Mandat tildelt
108 Sp Aust-Agder 0,137783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Oppland 0,128802 Mandat tildelt
111 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt