Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,4 27,4 1,0 52 49 3 49 51
Høyre 25,3 25,0 0,3 42 45 -3 42 42
Frp 24,7 15,2 9,5 42 27 15 44 45
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 9
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11 8 8
KrF 4,5 4,2 0,3 7 8 -1 8 7
Venstre 4,5 4,4 0,1 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 0
Andre 0,4 1,8 -1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 5 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5 3 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 5 0+1 0 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,673851 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,527969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Akershus 0,502302 Mandat tildelt
5 Sp Oppland 0,492811 Mandat tildelt
6 SV Rogaland 0,484987 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,461535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Møre og Romsdal 0,460640 Mandat tildelt
11 Sp Rogaland 0,455063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,454487 Mandat tildelt
13 KrF Akershus 0,449055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Sør-Trøndelag 0,446941 Mandat tildelt
15 KrF Oslo 0,435379 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,433562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Møre og Romsdal 0,422011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,419623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,418653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sogn og Fjordane 0,414279 Mandat tildelt
21 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,384629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,380164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,377335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vestfold 0,365468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,363388 Mandat tildelt
29 Sp Buskerud 0,350934 Mandat tildelt
30 Sp Troms 0,348358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Troms 0,345943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,338024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Finnmark 0,334524 Mandat tildelt
34 H Møre og Romsdal 0,334065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Buskerud 0,331896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,326125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,325035 Mandat tildelt
42 Sp Østfold 0,322646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
44 H Hedmark 0,309169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,299121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,281889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,281690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vestfold 0,281202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,276851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Telemark 0,267119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,259139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,259065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,237251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,237208 Mandat tildelt
60 SV Telemark 0,234548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,231259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vest-Agder 0,225711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,219355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,206294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,203160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,198730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,196569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,193888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Sogn og Fjordane 0,188180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oslo 0,187256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
77 Sp Vestfold 0,175076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vest-Agder 0,150711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,141814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,138962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Telemark 0,137715 Mandat tildelt