Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,3 26,3 2,0 51 48 3 54 51
Høyre 28,4 20,4 8,0 51 36 15 50 52
Frp 22,8 11,6 11,2 42 21 21 41 41
SV 4,2 7,6 -3,4 8 13 -5 7 8
Sp 3,5 13,5 -10,0 0 28 -28 1 0
KrF 5,3 3,8 1,5 10 3 7 9 10
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 5 7 3 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 4 0 0 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 3 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,565110 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,520295 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,514138 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,483503 Mandat tildelt
5 H Rogaland 0,482713 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,465791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Akershus 0,458734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,455467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Sør-Trøndelag 0,451404 Mandat tildelt
10 Ap Rogaland 0,448331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Buskerud 0,428024 Mandat tildelt
12 Ap Oslo 0,427576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Vestfold 0,419517 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,416066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,408193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Rogaland 0,397179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Finnmark 0,381500 Mandat tildelt
18 Ap Østfold 0,375521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,373326 Mandat tildelt
20 Ap Vest-Agder 0,373283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,365550 Mandat tildelt
23 H Telemark 0,364754 Mandat tildelt
24 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Nordland 0,354399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Vestfold 0,349081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Nordland 0,341532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,341208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,338516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Telemark 0,332422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,322878 Mandat tildelt
33 Ap Sør-Trøndelag 0,321455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,317564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Nordland 0,315106 Mandat tildelt
36 H Troms 0,313415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,311526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,307682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,306076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Møre og Romsdal 0,304347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,297609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Troms 0,297271 Mandat tildelt
43 H Vest-Agder 0,296744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,295611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,295542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,292713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Troms 0,292655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Rogaland 0,292343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,290507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nord-Trøndelag 0,289529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sogn og Fjordane 0,285236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Aust-Agder 0,282023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oslo 0,277197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Sør-Trøndelag 0,273674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Finnmark 0,270518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,269668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,267233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Aust-Agder 0,264403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,243581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Møre og Romsdal 0,242153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Buskerud 0,226581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hedmark 0,226333 Mandat tildelt
63 SV Akershus 0,224752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,219328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Buskerud 0,216796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vestfold 0,216288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vestfold 0,205629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,197157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sogn og Fjordane 0,191714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nordland 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,168249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sogn og Fjordane 0,161110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,158348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Troms 0,155161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,153404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,146746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Hedmark 0,136436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Finnmark 0,136162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,125882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nord-Trøndelag 0,125674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,119603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,108706 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Troms 0,107648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,104297 Mandat tildelt
88 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,097613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Finnmark 0,092758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,091274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,089591 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,084530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,070561 Mandat tildelt