Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,3 27,4 0,9 52 49 3 51 51
Høyre 26,5 25,0 1,5 47 45 2 47 48
Frp 22,0 15,2 6,8 39 27 12 40 39
SV 6,0 6,0 0,0 11 11 0 11 11
Sp 3,9 10,3 -6,4 2 19 -17 2 2
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 3 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,558217 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,534738 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,510509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Troms 0,504063 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
8 Frp Hordaland 0,468240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Akershus 0,454004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,438510 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,436005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,426643 Mandat tildelt
14 Frp Vest-Agder 0,413171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,411892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,409050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
18 H Østfold 0,402875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,398193 Mandat tildelt
20 H Sør-Trøndelag 0,395227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,393578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,382800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,381272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,375119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,373664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Troms 0,362340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Finnmark 0,352104 Mandat tildelt
30 SV Oslo 0,351264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,350979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
33 H Møre og Romsdal 0,349907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,349719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,349374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Østfold 0,348812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Finnmark 0,347032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,342128 Mandat tildelt
39 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Hedmark 0,339569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,322680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Akershus 0,316834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,304630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,300014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
48 SV Vestfold 0,295995 Mandat tildelt
49 Frp Oppland 0,295499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,295269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,293414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,289985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,282833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,272688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,271428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vestfold 0,268853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,264006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Aust-Agder 0,250247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,246885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,239369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Oppland 0,230922 Mandat tildelt
69 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nord-Trøndelag 0,221922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,213858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,211183 Mandat tildelt
75 H Nord-Trøndelag 0,208149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,200821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,197097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,163201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,149309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,143404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,142680 Mandat tildelt
88 SV Sogn og Fjordane 0,133796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,125253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,118238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,114626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,104670 Mandat tildelt