Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,2 27,4 0,8 51 49 2 50 49
Høyre 28,9 25,0 3,9 50 45 5 52 53
Frp 14,0 15,2 -1,2 26 27 -1 27 26
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 5,3 10,3 -5,0 8 19 -11 8 8
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 8 8
Venstre 5,6 4,4 1,2 9 8 1 9 9
MDG 4,7 3,2 1,5 7 1 6 7 7
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 1
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,587182 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,582976 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,532488 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,508823 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,502485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,494986 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,493526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Akershus 0,493015 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,484158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Sør-Trøndelag 0,468476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,443698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,443120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Buskerud 0,442851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
17 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
19 V Oslo 0,388703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Troms 0,384649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
22 V Buskerud 0,376479 Mandat tildelt
23 Sp Østfold 0,356224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Møre og Romsdal 0,354919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,330247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
28 SV Buskerud 0,319386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Buskerud 0,312885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,311005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,305739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Østfold 0,302649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Vestfold 0,295223 Mandat tildelt
35 MDG Akershus 0,286125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vestfold 0,284718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
38 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Hordaland 0,279524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hedmark 0,273703 Mandat tildelt
43 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Buskerud 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,266150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vestfold 0,255560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,255361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Hordaland 0,254574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Nordland 0,251771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Møre og Romsdal 0,250185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,247183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vest-Agder 0,231885 Mandat tildelt
56 Sp Hedmark 0,227788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,225311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,221641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oppland 0,217659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Finnmark 0,216608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Møre og Romsdal 0,210593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Vest-Agder 0,209252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Troms 0,206215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Oppland 0,204664 Mandat tildelt
65 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Oppland 0,196700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oslo 0,195886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,193299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Troms 0,188097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,184278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Hedmark 0,179190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Telemark 0,179163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Telemark 0,171369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Hedmark 0,169092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,167275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vest-Agder 0,166411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Oppland 0,162359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Sogn og Fjordane 0,156634 Mandat tildelt
83 Sp Sogn og Fjordane 0,152482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,138850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,138846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Aust-Agder 0,125880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,124701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nord-Trøndelag 0,114923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,112634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,107046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,106916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,102578 Mandat tildelt