Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,2 27,4 0,8 50 49 1 50 51
Høyre 28,9 25,0 3,9 50 45 5 52 50
Frp 14,0 15,2 -1,2 26 27 -1 27 26
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 5,3 10,3 -5,0 8 19 -11 8 8
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 8 9
Venstre 5,6 4,4 1,2 9 8 1 9 9
MDG 4,7 3,2 1,5 8 1 7 7 7
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 1
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 0+1 0 2 1 0 0
Oslo 5 6 2 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,587182 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,582976 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,554642 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,538834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
6 MDG Sør-Trøndelag 0,508823 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,502485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,493526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Rogaland 0,484158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Sør-Trøndelag 0,468476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,468348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,465927 Mandat tildelt
13 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
14 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
15 V Oslo 0,410297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
18 Sp Buskerud 0,387495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Troms 0,384649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
21 Sp Østfold 0,356224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Telemark 0,330247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Buskerud 0,329419 Mandat tildelt
25 MDG Oslo 0,328283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Akershus 0,321890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
28 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Møre og Romsdal 0,310554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Finnmark 0,305739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Østfold 0,302649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Akershus 0,299106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Vestfold 0,295223 Mandat tildelt
34 KrF Vestfold 0,284718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
36 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Hordaland 0,279524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,279462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Buskerud 0,273774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hedmark 0,273703 Mandat tildelt
43 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Nordland 0,266150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vestfold 0,255560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,255361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Hordaland 0,254574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,253474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Nordland 0,251771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Østfold 0,247183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Buskerud 0,235882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vest-Agder 0,231885 Mandat tildelt
55 Sp Hedmark 0,227788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Møre og Romsdal 0,218912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Finnmark 0,216608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vest-Agder 0,209252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oslo 0,206769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Troms 0,206215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,193299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Troms 0,188097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,184700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,184278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Møre og Romsdal 0,184269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,181382 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Hedmark 0,179190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Telemark 0,179163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Telemark 0,171369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Oppland 0,170553 Mandat tildelt
74 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Hedmark 0,169092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,167275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,166411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Oppland 0,163917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Sogn og Fjordane 0,156634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,152482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,138850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nord-Trøndelag 0,138846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,135300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Aust-Agder 0,125880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,124701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nord-Trøndelag 0,114923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,112634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,107046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,106916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,102578 Mandat tildelt
94 MDG Sogn og Fjordane 0,098790 Mandat tildelt