Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,2 27,4 0,8 51 49 2 49 51
Høyre 27,7 25,0 2,7 49 45 4 50 48
Frp 18,7 15,2 3,5 33 27 6 34 33
SV 5,2 6,0 -0,8 9 11 -2 9 9
Sp 5,6 10,3 -4,7 9 19 -10 9 10
KrF 4,9 4,2 0,7 8 8 0 8 8
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,8 2,4 0,4 1 1 0 1 1
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 6 2 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,615981 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,573260 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,562645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Rogaland 0,534738 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,530907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Nord-Trøndelag 0,530235 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,521447 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,520930 Mandat tildelt
9 SV Nordland 0,483780 Mandat tildelt
10 Sp Buskerud 0,467911 Mandat tildelt
11 KrF Oslo 0,449141 Mandat tildelt
12 SV Rogaland 0,442431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Troms 0,436862 Mandat tildelt
14 KrF Akershus 0,434623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,426643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Troms 0,406391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,403559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
20 Sp Østfold 0,376421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,353997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,348932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Buskerud 0,346018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
25 V Buskerud 0,342873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Møre og Romsdal 0,323238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Finnmark 0,323010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Finnmark 0,305122 Mandat tildelt
30 SV Hordaland 0,303101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Østfold 0,302301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hedmark 0,296529 Mandat tildelt
33 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
34 SV Oslo 0,288401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,270109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,269818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Vestfold 0,268853 Mandat tildelt
39 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vestfold 0,256546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vest-Agder 0,245770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Buskerud 0,244625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Akershus 0,244079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,240673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,240111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Oppland 0,229991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,214005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vest-Agder 0,211183 Mandat tildelt
53 Sp Oslo 0,206968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vestfold 0,204234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,199641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Oppland 0,179171 Mandat tildelt
59 Sp Vest-Agder 0,175821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,174042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hedmark 0,163201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sogn og Fjordane 0,161125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Oppland 0,147318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Sogn og Fjordane 0,142680 Mandat tildelt