Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,2 26,3 1,9 53 48 5 52 52
Høyre 26,0 20,4 5,6 45 36 9 45 46
Frp 13,3 11,6 1,7 23 21 2 24 23
SV 6,6 7,6 -1,0 11 13 -2 12 12
Sp 11,2 13,5 -2,3 20 28 -8 20 20
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 2,4 4,6 -2,2 2 8 -6 1 1
MDG 2,2 3,9 -1,7 1 3 -2 1 1
Rødt 4,0 4,7 -0,7 7 8 -1 7 7
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5 7 1 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,599934 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,592394 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,578836 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,575104 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,496268 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,495157 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,493034 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,491076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Troms 0,467102 Mandat tildelt
10 H Rogaland 0,441918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,437903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,435599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oslo 0,435499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,431872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vest-Agder 0,428301 Mandat tildelt
16 R Sør-Trøndelag 0,428117 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,426428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,419966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Østfold 0,419924 Mandat tildelt
20 Sp Hordaland 0,409708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Rogaland 0,409182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Mandat tildelt
23 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,394352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,382770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,381450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Oslo 0,380906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Møre og Romsdal 0,380493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,378878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,375767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Rogaland 0,374246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nordland 0,371825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,367418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Nordland 0,367137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oppland 0,358956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,355630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,353863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Akershus 0,353178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Finnmark 0,349178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Buskerud 0,340630 Mandat tildelt
44 Sp Møre og Romsdal 0,338248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,336660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,333935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,327110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vestfold 0,323094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,318724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,312674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Østfold 0,312167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,312041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Østfold 0,310471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Hordaland 0,310217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,290726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,286934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,284586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
62 Sp Nordland 0,281432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,279115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,274330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vest-Agder 0,271665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,270561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,267681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,265961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Oslo 0,265854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,264421 Mandat tildelt
71 Sp Troms 0,263887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,258191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,250948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,249775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,242269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,241078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Telemark 0,240997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sør-Trøndelag 0,236445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,235592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vest-Agder 0,230580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,227703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vestfold 0,224962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Finnmark 0,214042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Buskerud 0,204760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Troms 0,203484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Finnmark 0,203029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,197800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Møre og Romsdal 0,197062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Telemark 0,196935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Nord-Trøndelag 0,180490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,175510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Hedmark 0,171092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Finnmark 0,170228 Mandat tildelt
99 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,165337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sogn og Fjordane 0,153378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Aust-Agder 0,151865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Oppland 0,151681 Mandat tildelt
104 SV Aust-Agder 0,143404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vest-Agder 0,135143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Nord-Trøndelag 0,134181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt
108 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Sogn og Fjordane 0,101865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Mandat tildelt