Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,1 27,4 0,7 51 49 2 51 52
Høyre 34,8 25,0 9,8 64 45 19 64 65
Frp 17,8 15,2 2,6 33 27 6 32 33
SV 4,0 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 3,8 10,3 -6,5 0 19 -19 2 0
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 2
Venstre 5,3 4,4 0,9 10 8 2 10 10
MDG 0,2 3,2 -3,0 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 0,7 1,8 -1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 0+1 0 0 2 0 0 0
Oslo 6 7+1 2 1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 0+1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 2 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Hordaland 0,699471 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,633686 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,555705 Mandat tildelt
4 H Hordaland 0,487263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Oslo 0,465550 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,456042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Akershus 0,453564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Sør-Trøndelag 0,443376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Akershus 0,442165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Rogaland 0,428475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Rogaland 0,427861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,425529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oslo 0,424903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Buskerud 0,406450 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,399593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Vestfold 0,395661 Mandat tildelt
18 Ap Hordaland 0,390856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,388321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vest-Agder 0,387460 Mandat tildelt
22 Frp Hordaland 0,378850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,377899 Mandat tildelt
24 Ap Østfold 0,376129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,373510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
27 H Sør-Trøndelag 0,370730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,365511 Mandat tildelt
29 Ap Oppland 0,360157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,360028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,359070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Aust-Agder 0,356444 Mandat tildelt
33 Frp Troms 0,356008 Mandat tildelt
34 Frp Sogn og Fjordane 0,348082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vestfold 0,344474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,336696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Troms 0,336060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vest-Agder 0,334291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,328477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,328212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Telemark 0,327883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Telemark 0,322779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,320409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Hedmark 0,312931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,311757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,308481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Møre og Romsdal 0,306687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,305515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Møre og Romsdal 0,293883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,285506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,283976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Akershus 0,283084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Nord-Trøndelag 0,280976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Finnmark 0,280792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,279401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,278980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hedmark 0,274737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nord-Trøndelag 0,273356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Finnmark 0,266708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hordaland 0,264537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Finnmark 0,262644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Aust-Agder 0,261254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,255158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,252157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,251890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Troms 0,246722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,246481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Oppland 0,239078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Finnmark 0,234701 Mandat tildelt
71 V Østfold 0,233951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,232645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,228103 Mandat tildelt
76 V Vest-Agder 0,219454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,204991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Aust-Agder 0,202482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Møre og Romsdal 0,181808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Nord-Trøndelag 0,179568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hedmark 0,169618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Telemark 0,164607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,162181 Mandat tildelt
86 H Sogn og Fjordane 0,155302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,155161 Mandat tildelt
88 SV Oppland 0,153917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,148281 Mandat tildelt
90 SV Vest-Agder 0,142588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,133898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,119118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,108751 Mandat tildelt