Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,1 27,4 0,7 50 49 1 52 52
Høyre 33,2 25,0 8,2 60 45 15 60 59
Frp 18,0 15,2 2,8 32 27 5 32 32
SV 4,0 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 7 7
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 3,7 4,4 -0,7 3 8 -5 2 2
MDG 1,8 3,2 -1,4 0 1 -1 0 1
Rødt 1,3 2,4 -1,1 1 1 0 0 0
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 4 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 6+1 3 1 0 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,633686 Mandat tildelt
2 Sp Nordland 0,592654 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,528629 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,508925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,464859 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Mandat tildelt
9 Sp Hordaland 0,450959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,444143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,442448 Mandat tildelt
12 Ap Akershus 0,442165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,435074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Rogaland 0,433290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,429686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Rogaland 0,427861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,425529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oppland 0,420968 Mandat tildelt
20 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
21 Ap Buskerud 0,406450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Vestfold 0,400106 Mandat tildelt
23 Ap Hordaland 0,390856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,388693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
27 Frp Hordaland 0,383106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,381222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Østfold 0,376129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Nordland 0,372125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,369640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,369617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,360524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Møre og Romsdal 0,360472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Oppland 0,360157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Vest-Agder 0,360028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Troms 0,359998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
40 Frp Akershus 0,356736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,356334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,353685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,351993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vestfold 0,344474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,342562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Aust-Agder 0,340064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vest-Agder 0,338055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Sør-Trøndelag 0,336696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
52 Frp Østfold 0,332168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Telemark 0,327883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Telemark 0,326410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,313126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Hedmark 0,312931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,311948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Møre og Romsdal 0,306687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,305684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Nordland 0,305515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
62 Sp Buskerud 0,299784 Mandat tildelt
63 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Troms 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,287169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Finnmark 0,283945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,280976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Hedmark 0,277823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Østfold 0,275588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,272373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Telemark 0,266148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,262644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Aust-Agder 0,261254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nord-Trøndelag 0,260773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,254440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Sogn og Fjordane 0,252157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sør-Trøndelag 0,249243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,246942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Troms 0,246722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Hedmark 0,243419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Oppland 0,241767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Finnmark 0,236552 Mandat tildelt
86 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Finnmark 0,234701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Hedmark 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Oppland 0,221945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Aust-Agder 0,204752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Møre og Romsdal 0,181808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Nord-Trøndelag 0,181574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Telemark 0,164607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Oslo 0,159929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Oppland 0,153917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vestfold 0,149520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,142588 Mandat tildelt
105 SV Nord-Trøndelag 0,133898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,131143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,131119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Vest-Agder 0,128721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,127788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Sogn og Fjordane 0,117959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Finnmark 0,100954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Aust-Agder 0,099111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,089229 Mandat tildelt