Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,1 26,3 1,8 52 48 4 52 52
Høyre 24,8 20,4 4,4 45 36 9 46 46
Frp 13,6 11,6 2,0 25 21 4 25 25
SV 6,4 7,6 -1,2 12 13 -1 12 12
Sp 10,1 13,5 -3,4 19 28 -9 19 19
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 10 9
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 3
MDG 3,7 3,9 -0,2 3 3 0 2 2
Rødt 2,7 4,7 -2,0 1 8 -7 1 1
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,557678 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,502174 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
5 SV Nordland 0,480138 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,465283 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,452972 Mandat tildelt
8 Ap Akershus 0,452246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oslo 0,447512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,445310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Rogaland 0,445160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vestfold 0,444615 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,441614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,424554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,422404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,421524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hedmark 0,419505 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,419222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Østfold 0,407175 Mandat tildelt
20 H Hordaland 0,406747 Mandat tildelt
21 Ap Hordaland 0,405309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,400584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Akershus 0,394900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vest-Agder 0,386218 Mandat tildelt
25 Frp Nordland 0,380209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,376152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,375716 Mandat tildelt
28 Ap Østfold 0,372867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hordaland 0,371171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,370636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Hordaland 0,369474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Møre og Romsdal 0,368937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,364559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,363839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,361844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,361394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Østfold 0,359243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Nordland 0,351896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
40 Ap Vestfold 0,346613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,344842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,342484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sør-Trøndelag 0,338864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Rogaland 0,337503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,334498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Finnmark 0,333068 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Buskerud 0,330307 Mandat tildelt
48 Ap Telemark 0,330069 Mandat tildelt
49 Frp Sogn og Fjordane 0,326665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oppland 0,323701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sør-Trøndelag 0,319183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,318509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Hordaland 0,317214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vestfold 0,313341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,310705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Møre og Romsdal 0,305027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Hedmark 0,303910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Aust-Agder 0,303577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Buskerud 0,303572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,302784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,302197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,299763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,298239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,291016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Troms 0,290584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,287484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nord-Trøndelag 0,287428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Sogn og Fjordane 0,283222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Østfold 0,281498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Buskerud 0,281396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Møre og Romsdal 0,277302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,273703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,273685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Finnmark 0,268609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Oppland 0,267764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Mandat tildelt
80 Ap Aust-Agder 0,262535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vestfold 0,261667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vest-Agder 0,259130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Hedmark 0,258071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,256607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,256372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nordland 0,253789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Oppland 0,253680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,247721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,246282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Troms 0,237982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Østfold 0,237634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Oppland 0,233780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sør-Trøndelag 0,229273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Vest-Agder 0,223590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Sogn og Fjordane 0,212461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Finnmark 0,207475 Mandat tildelt
99 Sp Telemark 0,205345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,197306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nord-Trøndelag 0,191851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Finnmark 0,183088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Nord-Trøndelag 0,172157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,169065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,167408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,155297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,148739 Mandat tildelt