Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,0 27,4 0,6 51 49 2 52 52
Høyre 22,9 25,0 -2,2 42 45 -3 42 42
Frp 11,3 15,2 -3,9 21 27 -6 21 21
SV 7,7 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 13,2 10,3 2,9 24 19 5 25 26
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 2
Venstre 2,6 4,4 -1,7 2 8 -6 1 1
MDG 3,4 3,2 0,1 2 1 1 1 1
Rødt 5,5 2,4 3,1 10 1 9 10 10
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4+1 2 1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1+1 1 0 0 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,538754 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,528631 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,525637 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,522055 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,514981 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,510124 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,462390 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,460448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oppland 0,454332 Mandat tildelt
10 SV Finnmark 0,448945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,448577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,447863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,445902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,445433 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,444721 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,440786 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,436220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Sør-Trøndelag 0,431544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Nordland 0,426384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,424203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,417150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,417066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vest-Agder 0,414492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Troms 0,409923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,409712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,403961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,402216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Akershus 0,391793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Østfold 0,390946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Oslo 0,390469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hordaland 0,389639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,385875 Mandat tildelt
33 Sp Nordland 0,381592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,379975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,379196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vestfold 0,377380 Mandat tildelt
37 Ap Oppland 0,359041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Vest-Agder 0,358906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Møre og Romsdal 0,347659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,347579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,346773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,343539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Vestfold 0,343402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Rogaland 0,342876 Mandat tildelt
45 Frp Nord-Trøndelag 0,341197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,340978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,340382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,335961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Rogaland 0,331746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,330256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Telemark 0,326861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,325676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,321697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,319315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,319053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,314813 Mandat tildelt
57 H Troms 0,312617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Hedmark 0,311962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,305734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,305470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Møre og Romsdal 0,301876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Buskerud 0,299800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,295751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,294706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,294378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,293703 Mandat tildelt
67 Ap Østfold 0,291633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hordaland 0,290378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Buskerud 0,289417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Nord-Trøndelag 0,280099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,279383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Telemark 0,274173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,272646 Mandat tildelt
74 Sp Oppland 0,271051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Akershus 0,266453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,261821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Troms 0,261392 Mandat tildelt
78 Ap Aust-Agder 0,260451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,260204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,256064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Vestfold 0,255260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Oppland 0,254731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Vest-Agder 0,254549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,253823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,251384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vestfold 0,250615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,249973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hordaland 0,245264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Telemark 0,241001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,237255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Buskerud 0,237167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Aust-Agder 0,234176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Møre og Romsdal 0,232097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,227863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Troms 0,225504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Sogn og Fjordane 0,220466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Rogaland 0,216953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Troms 0,214231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Vest-Agder 0,211761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Telemark 0,204456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Sør-Trøndelag 0,201754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Møre og Romsdal 0,197145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Oppland 0,192212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Hedmark 0,173615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,170588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Vestfold 0,160483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,155911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,150750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Nord-Trøndelag 0,149609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,141561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Aust-Agder 0,128257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,087250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,085495 Mandat tildelt