Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,0 27,4 0,6 50 49 1 49 50
Høyre 32,5 25,0 7,5 57 45 12 57 57
Frp 13,7 15,2 -1,5 25 27 -2 26 25
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 8 8
Venstre 5,4 4,4 1,0 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 3,2 1,8 1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 6+1 2 2 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,566215 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,484987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,475264 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,455796 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,455059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Sør-Trøndelag 0,451743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,430802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,429059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,427296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,416915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Buskerud 0,409455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,398655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hedmark 0,397142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,379555 Mandat tildelt
22 SV Buskerud 0,379310 Mandat tildelt
23 V Oslo 0,374827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,373182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Buskerud 0,363005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vest-Agder 0,361854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,352927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,350308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,346224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Møre og Romsdal 0,342236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,335340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Finnmark 0,334524 Mandat tildelt
34 H Aust-Agder 0,332886 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
38 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,325035 Mandat tildelt
40 SV Oslo 0,316134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,299235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,296075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,284675 Mandat tildelt
46 Sp Finnmark 0,282608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,281202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
49 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,269527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Akershus 0,267547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,266630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,263226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,260726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,260543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Nordland 0,256623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nord-Trøndelag 0,255282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Finnmark 0,249060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Sogn og Fjordane 0,241727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,238378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vest-Agder 0,235749 Mandat tildelt
64 KrF Buskerud 0,234611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vest-Agder 0,223614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Finnmark 0,208795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,203160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Oppland 0,189677 Mandat tildelt
75 KrF Møre og Romsdal 0,183284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Troms 0,181399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oslo 0,181078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,172826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,165278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,154658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Sogn og Fjordane 0,151082 Mandat tildelt
84 KrF Troms 0,148128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Sogn og Fjordane 0,145143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Oppland 0,141290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Aust-Agder 0,121388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Hedmark 0,120863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Nord-Trøndelag 0,120840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Aust-Agder 0,118423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,112310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,110791 Mandat tildelt