Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,0 27,4 0,6 52 49 3 49 50
Høyre 25,2 25,0 0,2 43 45 -2 45 43
Frp 22,9 15,2 7,7 39 27 12 40 43
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 4,2 10,3 -6,1 7 19 -12 7 7
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 8
Venstre 5,9 4,4 1,5 10 8 2 10 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 1
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 4 1 0 0 1+1 0 0 0
Oslo 6 5 3 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 4 0 0 1+1 1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Sør-Trøndelag 0,493575 Mandat tildelt
2 Frp Hordaland 0,487401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 V Akershus 0,466857 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,461960 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,458310 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,453660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,443698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,443500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,435514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,433768 Mandat tildelt
12 Frp Vest-Agder 0,430076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Rogaland 0,428746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,421984 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,417967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Buskerud 0,417529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,417000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Oslo 0,409532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
21 Frp Akershus 0,403417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
23 Sp Rogaland 0,398167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nord-Trøndelag 0,397664 Mandat tildelt
25 Frp Nordland 0,396870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Buskerud 0,396663 Mandat tildelt
27 Sp Sør-Trøndelag 0,391098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,390709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,383863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,383117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,380275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,375840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Møre og Romsdal 0,373917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,369911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oppland 0,369106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,364027 Mandat tildelt
37 Sp Sogn og Fjordane 0,362519 Mandat tildelt
38 Frp Finnmark 0,361253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hedmark 0,353454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Buskerud 0,350947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
42 H Troms 0,344570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,336940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,336699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,324835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Buskerud 0,319386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,317096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,311046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,309110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,307942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vestfold 0,305411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Troms 0,304820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,301853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
56 V Hordaland 0,294494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,282303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
60 H Vest-Agder 0,280571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Nordland 0,280410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,274800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Hedmark 0,273703 Mandat tildelt
66 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,261699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Aust-Agder 0,260498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,260415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,258120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,249605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,249166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,244317 Mandat tildelt
76 Sp Finnmark 0,242309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Nord-Trøndelag 0,231001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Finnmark 0,228122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Akershus 0,225311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,221641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,207263 Mandat tildelt