Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,0 27,4 0,6 52 49 3 49 51
Høyre 25,2 25,0 0,2 43 45 -2 45 44
Frp 22,9 15,2 7,7 39 27 12 40 40
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 4,2 10,3 -6,1 7 19 -12 7 7
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 5,9 4,4 1,5 10 8 2 10 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 0
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 4 1 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 5 3 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 4 0 0 1+1 1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,493575 Mandat tildelt
4 Frp Hordaland 0,487401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,461960 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,459709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Akershus 0,453844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,439548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,433768 Mandat tildelt
12 V Oslo 0,432284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,431849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oppland 0,431198 Mandat tildelt
15 Frp Vest-Agder 0,430076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,428746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,417967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,417000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
21 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
22 Sp Rogaland 0,398167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nord-Trøndelag 0,397664 Mandat tildelt
24 Frp Nordland 0,396870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,391098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,390461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,383117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,378660 Mandat tildelt
29 H Sør-Trøndelag 0,375840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,369236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,365338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,364027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sogn og Fjordane 0,362519 Mandat tildelt
34 Frp Finnmark 0,361253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hedmark 0,353454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
37 V Buskerud 0,347080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,344570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,336699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,335880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,332741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Møre og Romsdal 0,327178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,324835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,317096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Akershus 0,315129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Vestfold 0,311046 Mandat tildelt
48 H Hedmark 0,307942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oppland 0,307588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Buskerud 0,307078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,305411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,304820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Østfold 0,301853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,296799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Hordaland 0,294494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Østfold 0,282303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
59 SV Oslo 0,281009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,280783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,280571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,280410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Buskerud 0,279462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,274800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Hedmark 0,273703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Telemark 0,261699 Mandat tildelt
70 Frp Aust-Agder 0,260498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,260415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,258120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Akershus 0,253474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,249166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,244317 Mandat tildelt
77 Sp Finnmark 0,242309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Nord-Trøndelag 0,231001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Finnmark 0,228122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Rogaland 0,206202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Nordland 0,202364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Troms 0,198199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,197948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Finnmark 0,193134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Hedmark 0,188815 Mandat tildelt