Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,0 27,4 0,6 51 49 2 53 52
Høyre 14,6 25,0 -10,4 24 45 -21 24 24
Frp 24,0 15,2 8,8 44 27 17 44 45
SV 7,1 6,0 1,1 12 11 1 11 11
Sp 6,0 10,3 -4,3 10 19 -9 10 10
KrF 7,1 4,2 2,9 12 8 4 11 11
Venstre 9,5 4,4 5,1 15 8 7 15 15
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 1 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Akershus 5 3 5 1 0+1 1 3 0 0 0
Oslo 6 3 3 2 0 0+1 4 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 1 2 0 0+1 0 1 0 0 0
Vestfold 2 1 2 0 0 0+1 1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 0+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 2 5 0+1 0 2 1 0 0 0
Hordaland 4 3 4 1 0+1 1 2 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 2 1+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Oslo 0,686917 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,659987 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,627918 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,604059 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,568855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Sør-Trøndelag 0,558725 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,527466 Mandat tildelt
8 V Møre og Romsdal 0,526799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oppland 0,488018 Mandat tildelt
10 KrF Hordaland 0,467922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,464657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Nordland 0,451473 Mandat tildelt
13 H Aust-Agder 0,448638 Mandat tildelt
14 Sp Buskerud 0,438690 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,435877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Troms 0,435434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Telemark 0,421454 Mandat tildelt
18 V Østfold 0,419351 Mandat tildelt
19 H Oslo 0,418536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Sør-Trøndelag 0,416692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Finnmark 0,416665 Mandat tildelt
22 SV Oslo 0,415659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hordaland 0,413835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Buskerud 0,413413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Østfold 0,412735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hedmark 0,404874 Mandat tildelt
27 Sp Østfold 0,403283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Vest-Agder 0,393393 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Oslo 0,386687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hordaland 0,379647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,374924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vestfold 0,374335 Mandat tildelt
33 Sp Telemark 0,373863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,369937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,369569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Finnmark 0,367421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,365644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,362912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,362442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,356116 Mandat tildelt
41 H Vestfold 0,351509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vestfold 0,350280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Finnmark 0,346141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nord-Trøndelag 0,344054 Mandat tildelt
45 H Finnmark 0,335655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Rogaland 0,332022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Nordland 0,328812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sogn og Fjordane 0,325774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,322700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,321303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Troms 0,319150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,313664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Buskerud 0,310152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Hedmark 0,303997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,292153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Telemark 0,290708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,289088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hordaland 0,284511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Oppland 0,278065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,273226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,270929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Sogn og Fjordane 0,265757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,257872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,253083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Møre og Romsdal 0,242267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Akershus 0,236170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oslo 0,234096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Troms 0,223729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,219211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vestfold 0,218813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Aust-Agder 0,213551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,205346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Troms 0,199627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Troms 0,198821 Mandat tildelt
79 H Telemark 0,195061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Nord-Trøndelag 0,194955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Østfold 0,191121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nord-Trøndelag 0,189378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vest-Agder 0,188401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Buskerud 0,186278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,182560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,182556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,178419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,177880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,172632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vestfold 0,166943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Aust-Agder 0,165941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Mandat tildelt