Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,3 26,3 2,0 53 48 5 52 52
Høyre 23,3 20,4 2,9 42 36 6 43 42
Frp 13,3 11,6 1,7 24 21 3 24 24
SV 5,6 7,6 -2,0 10 13 -3 10 10
Sp 10,8 13,5 -2,7 19 28 -9 20 20
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5 2 3
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 3,3 4,7 -1,4 1 8 -7 1 1
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,578836 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,491076 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,487975 Mandat tildelt
6 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,478548 Mandat tildelt
8 Sp Vestfold 0,475427 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,465283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,435499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,434304 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,434255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,431872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,422267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,420121 Mandat tildelt
16 Sp Vest-Agder 0,412989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,396343 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,396030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Hordaland 0,395078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,393866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,382145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,371825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,369603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,367418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,362337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,360888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
29 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Østfold 0,356278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,353863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,353400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
34 Sp Oppland 0,346135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,344179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,341839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,339531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,327110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Møre og Romsdal 0,326157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hordaland 0,324775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,324630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,322856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Finnmark 0,312957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
49 Sp Nord-Trøndelag 0,307347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,301743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,301016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Buskerud 0,300902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,299763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Akershus 0,299675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,299247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Buskerud 0,289012 Mandat tildelt
58 Frp Vestfold 0,284586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Nordland 0,280204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,274157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,271383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,269151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,267681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Møre og Romsdal 0,260530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,257128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Troms 0,254467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,250948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,243457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,242454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,242269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Oppland 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,231381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,227183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Telemark 0,224332 Mandat tildelt
82 Sp Telemark 0,219568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,204539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sør-Trøndelag 0,200614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Finnmark 0,195778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vest-Agder 0,195629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Finnmark 0,181618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,167843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,165337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,161754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,157292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,151865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,130134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,121668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
111 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,089270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt
114 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt