Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,9 27,4 0,6 51 49 2 51 51
Høyre 23,8 25,0 -1,2 43 45 -2 43 43
Frp 14,5 15,2 -0,7 26 27 -1 26 27
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1 10 10
Sp 10,7 10,3 0,4 19 19 0 20 19
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 3,6 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 3,0 2,4 0,6 2 1 1 1 1
Andre 2,0 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 1 1+1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,548048 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,518572 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,490457 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,478109 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,474218 Mandat tildelt
6 MDG Oslo 0,470712 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,468266 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,463586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Akershus 0,439567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,438573 Mandat tildelt
11 MDG Sør-Trøndelag 0,437732 Mandat tildelt
12 Ap Hedmark 0,435536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,434885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,431799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,423029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oslo 0,418765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nordland 0,418574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Rogaland 0,416546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,415666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,408530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,395395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,394481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,393591 Mandat tildelt
24 Sp Vestfold 0,391530 Mandat tildelt
25 Ap Hordaland 0,388556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,386917 Mandat tildelt
27 Frp Buskerud 0,385308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,374461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,373919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,369255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Oppland 0,367389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,362423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,358209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oppland 0,358037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vest-Agder 0,357915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,355542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Oslo 0,345922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vestfold 0,342450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Rogaland 0,339252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nord-Trøndelag 0,338817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Vest-Agder 0,337081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,335958 Mandat tildelt
44 Ap Sør-Trøndelag 0,334716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,334430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sør-Trøndelag 0,333192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Rogaland 0,330825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Finnmark 0,327122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oslo 0,326317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,325958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Telemark 0,325952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,324886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Buskerud 0,324556 Mandat tildelt
54 SV Østfold 0,324039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,322109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,318512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hedmark 0,317830 Mandat tildelt
58 KrF Hordaland 0,315777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,314774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Møre og Romsdal 0,314587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,310327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sogn og Fjordane 0,308842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nordland 0,307285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Møre og Romsdal 0,304886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nordland 0,303715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,297570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Akershus 0,294332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,291322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,289832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Buskerud 0,288611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Telemark 0,284411 Mandat tildelt
72 Frp Sogn og Fjordane 0,283381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sør-Trøndelag 0,281194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Nord-Trøndelag 0,279324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Akershus 0,276921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,276816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vestfold 0,274984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,272151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Østfold 0,267419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,265622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,265425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,262783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Buskerud 0,261618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Finnmark 0,261102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Østfold 0,260366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,259726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Troms 0,259690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,259448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Møre og Romsdal 0,253349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Vestfold 0,252644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,250676 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Vestfold 0,245973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Troms 0,245273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Aust-Agder 0,244180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Østfold 0,240517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Vest-Agder 0,240322 Mandat tildelt
97 MDG Buskerud 0,235515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Telemark 0,229387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,228602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,223668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Telemark 0,222969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Nordland 0,221890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Vestfold 0,219885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Hordaland 0,219024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Nordland 0,216624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Oppland 0,214516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sør-Trøndelag 0,213998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Buskerud 0,209276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Finnmark 0,206396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Vest-Agder 0,198653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Oppland 0,194639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Møre og Romsdal 0,188333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Nord-Trøndelag 0,187253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Nord-Trøndelag 0,186590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 MDG Vest-Agder 0,179981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Troms 0,177391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Sogn og Fjordane 0,177316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Aust-Agder 0,164845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Telemark 0,154129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 KrF Troms 0,150983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Sogn og Fjordane 0,147943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Oppland 0,146728 Mandat tildelt
123 MDG Hedmark 0,145477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Sogn og Fjordane 0,124332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Nord-Trøndelag 0,123186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Hedmark 0,123177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Oppland 0,120046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 SV Aust-Agder 0,109856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Finnmark 0,107327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Aust-Agder 0,096934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 KrF Finnmark 0,094888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 MDG Nord-Trøndelag 0,088245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 MDG Sogn og Fjordane 0,084980 Mandat tildelt