Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,9 27,4 0,5 51 49 2 51 52
Høyre 25,7 25,0 0,7 47 45 2 47 47
Frp 20,6 15,2 5,4 38 27 11 39 38
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 1
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 9
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 5,7 4,4 1,3 10 8 2 11 11
MDG 3,1 3,2 -0,1 2 1 1 1 1
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 4 0 0 0+1 2 1 0 0
Oslo 6 6 3 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 4 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,597639 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,573240 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,558808 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,549972 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,523238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Sør-Trøndelag 0,476842 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,474063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,473463 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,440419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,439587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,439019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,438443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,426261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,425275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Rogaland 0,424814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,422503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,417626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,408263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Sogn og Fjordane 0,402836 Mandat tildelt
23 H Oslo 0,396704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
25 Ap Hordaland 0,388076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Vest-Agder 0,386889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,386174 Mandat tildelt
28 Frp Rogaland 0,385685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,380152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Østfold 0,373457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,371248 Mandat tildelt
32 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Buskerud 0,365567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,362853 Mandat tildelt
35 Ap Oppland 0,357594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vest-Agder 0,357469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,357012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,351415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,351244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,343375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,342022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,339343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,335291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Sør-Trøndelag 0,334298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
47 H Nordland 0,331273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,328648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Telemark 0,325549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Finnmark 0,324963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Hedmark 0,317952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Møre og Romsdal 0,316080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,314060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,311561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Hedmark 0,310707 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Møre og Romsdal 0,304505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Akershus 0,304447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Nordland 0,303334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Møre og Romsdal 0,302151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vestfold 0,300497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vestfold 0,295266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Rogaland 0,291489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Finnmark 0,288468 Mandat tildelt
65 Ap Buskerud 0,288250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,286344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,286137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,285244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Hordaland 0,284514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vest-Agder 0,280884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Østfold 0,279084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Nord-Trøndelag 0,278977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Oppland 0,276697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vestfold 0,274736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Sør-Trøndelag 0,273783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Nordland 0,270884 Mandat tildelt
77 H Aust-Agder 0,263246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Finnmark 0,260773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Aust-Agder 0,259402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Østfold 0,251610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Sogn og Fjordane 0,250370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,247205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Troms 0,244965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,244598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nordland 0,240904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vest-Agder 0,236046 Mandat tildelt
88 Frp Aust-Agder 0,234331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,224132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Finnmark 0,220412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Hedmark 0,214884 Mandat tildelt
92 Frp Nord-Trøndelag 0,207809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,201875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Finnmark 0,196938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Oslo 0,195072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Troms 0,191501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,191158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,182398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,176458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,174414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,172906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Oppland 0,171121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,166866 Mandat tildelt