Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,9 27,4 0,5 53 49 4 53 52
Høyre 24,2 25,0 -0,8 45 45 0 45 45
Frp 12,0 15,2 -3,2 22 27 -5 22 22
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 14
Sp 12,2 10,3 1,9 23 19 4 23 23
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 4,6 2,4 2,2 9 1 8 9 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 6 5 1+1 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,592900 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,580258 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,556375 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,555663 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,505061 Mandat tildelt
6 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,452295 Mandat tildelt
8 Sp Oslo 0,450906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vestfold 0,444957 Mandat tildelt
10 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
11 R Oslo 0,432156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,419663 Mandat tildelt
14 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,418232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,410554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,404411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,401377 Mandat tildelt
19 H Hordaland 0,400450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,399333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,385553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Nord-Trøndelag 0,385065 Mandat tildelt
23 Sp Vest-Agder 0,383091 Mandat tildelt
24 Frp Akershus 0,380512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,378672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Akershus 0,378287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Møre og Romsdal 0,373972 Mandat tildelt
28 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Akershus 0,368634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,365186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,364648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,360929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vestfold 0,355211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,352681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sogn og Fjordane 0,351011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Buskerud 0,339797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Akershus 0,337950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,332516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,330899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Oppland 0,323558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,323330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,314590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,311936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Oppland 0,300619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,296842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,296283 Mandat tildelt
52 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Troms 0,295139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Aust-Agder 0,294878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,281616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Østfold 0,273349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,269437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hordaland 0,268385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,256649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Telemark 0,253406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,249698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,247870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Møre og Romsdal 0,245156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,239999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Finnmark 0,234599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Buskerud 0,226223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,225364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Troms 0,218129 Mandat tildelt
76 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hordaland 0,204657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Telemark 0,201152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,192442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,190092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Møre og Romsdal 0,188020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,180004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,136501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,124818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,072813 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,071369 Mandat tildelt