Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,9 27,4 0,5 53 49 4 53 52
Høyre 24,2 25,0 -0,8 45 45 0 45 45
Frp 12,0 15,2 -3,2 22 27 -5 22 22
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 14
Sp 12,2 10,3 1,9 23 19 4 23 23
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 4,6 2,4 2,2 9 1 8 9 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1+1 0 1 0 1 0
Oslo 6 5 2 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Rogaland 4 4+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,556375 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,555663 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,505061 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,483548 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,475956 Mandat tildelt
6 R Oslo 0,456164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Vestfold 0,444957 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,441467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
10 Frp Akershus 0,428076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,425573 Mandat tildelt
12 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,419663 Mandat tildelt
15 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,414713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,410554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,404411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,401377 Mandat tildelt
21 H Hordaland 0,400450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Rogaland 0,385553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nord-Trøndelag 0,385065 Mandat tildelt
24 Sp Vest-Agder 0,383091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,378672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,363631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,360929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,357519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vestfold 0,355211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nordland 0,352681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sogn og Fjordane 0,351011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,330899 Mandat tildelt
39 SV Møre og Romsdal 0,327225 Mandat tildelt
40 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,323330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,319538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,319067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,314590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,311936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Buskerud 0,297323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,296283 Mandat tildelt
48 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Troms 0,295139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Aust-Agder 0,294878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Oslo 0,286454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,277097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Østfold 0,273349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,269631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vest-Agder 0,269437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hordaland 0,268385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,253406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oppland 0,250516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,249698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,247870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,246414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,239999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,234599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,225364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Akershus 0,222338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Troms 0,218129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Hordaland 0,204657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Telemark 0,201152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Buskerud 0,197945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,190092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,180004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Møre og Romsdal 0,164518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,160369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,136501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,130107 Mandat tildelt
92 R Nord-Trøndelag 0,124818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,072813 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,071369 Mandat tildelt