Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,8 27,4 0,5 49 49 0 49 49
Høyre 33,9 25,0 8,9 59 45 14 58 59
Frp 17,2 15,2 2,0 30 27 3 31 30
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 4,4 10,3 -6,0 7 19 -12 7 7
KrF 5,0 4,2 0,8 8 8 0 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,5 3,2 -2,8 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,675509 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,563026 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,512986 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,500059 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,484858 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,480296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Rogaland 0,472976 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,472238 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,456959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oppland 0,448341 Mandat tildelt
11 KrF Rogaland 0,434735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,414009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,413476 Mandat tildelt
14 Sp Sør-Trøndelag 0,406593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Østfold 0,404676 Mandat tildelt
16 V Akershus 0,401575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,400046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,383906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nordland 0,381474 Mandat tildelt
20 V Sør-Trøndelag 0,377385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,351380 Mandat tildelt
22 SV Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,344460 Mandat tildelt
24 V Oslo 0,330519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,330261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Buskerud 0,319281 Mandat tildelt
27 Sp Troms 0,316899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Telemark 0,297470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Sør-Trøndelag 0,294115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Østfold 0,293496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,272074 Mandat tildelt
32 V Buskerud 0,265379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vestfold 0,264222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,251870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,251350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Møre og Romsdal 0,250158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,240561 Mandat tildelt
38 SV Hordaland 0,238984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,238727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Østfold 0,238329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Vestfold 0,237808 Mandat tildelt
42 SV Hedmark 0,233783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Nordland 0,232068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Buskerud 0,218909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,216498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Nordland 0,214376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,210391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vestfold 0,202261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Østfold 0,199129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vest-Agder 0,186816 Mandat tildelt
51 SV Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Finnmark 0,174458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oslo 0,170332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,168737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vestfold 0,159253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oppland 0,157788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sogn og Fjordane 0,154751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Troms 0,151532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,146154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hedmark 0,144372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Telemark 0,138024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,137213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vest-Agder 0,137091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oppland 0,132028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hedmark 0,128857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nord-Trøndelag 0,128848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Sogn og Fjordane 0,126215 Mandat tildelt