Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,7 27,4 0,3 51 49 2 51 51
Høyre 24,7 25,0 -0,3 45 45 0 45 45
Frp 10,6 15,2 -4,6 19 27 -8 20 20
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 14,5 10,3 4,2 27 19 8 27 27
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 1
MDG 3,2 3,2 0,0 2 1 1 1 1
Rødt 5,4 2,4 3,0 10 1 9 10 10
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 2 1 2 0 0 1 1 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3+1 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,592934 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,582060 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,565703 Mandat tildelt
4 H Sogn og Fjordane 0,551165 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,517862 Mandat tildelt
6 Frp Finnmark 0,501683 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,490813 Mandat tildelt
8 Sp Vest-Agder 0,455302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,450591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Akershus 0,435873 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,428384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,427367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,427143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Sør-Trøndelag 0,426728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hordaland 0,425490 Mandat tildelt
16 SV Buskerud 0,425065 Mandat tildelt
17 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,423283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Rogaland 0,421767 Mandat tildelt
20 Frp Oslo 0,421732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Nordland 0,421627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Oslo 0,419474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nordland 0,419177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hedmark 0,416287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,409672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,408725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Troms 0,405348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,385481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,385291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Østfold 0,382937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Oslo 0,382498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Akershus 0,378140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Hedmark 0,373906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,371145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Østfold 0,370778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,368384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,362774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,360142 Mandat tildelt
39 Frp Rogaland 0,357227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,356798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Oppland 0,355032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Buskerud 0,353380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Troms 0,350774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Aust-Agder 0,350454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,339569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,337744 Mandat tildelt
47 R Rogaland 0,335887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,331798 Mandat tildelt
49 H Telemark 0,330023 Mandat tildelt
50 H Møre og Romsdal 0,326139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,326013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Østfold 0,324885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Telemark 0,323216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nord-Trøndelag 0,320794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,318982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Hordaland 0,315847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Hedmark 0,308483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,306169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,303486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Møre og Romsdal 0,302324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Telemark 0,301169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,300412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,297742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Buskerud 0,286186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,281848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Oppland 0,280922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,278804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Nord-Trøndelag 0,276977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,275207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,275004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Rogaland 0,274943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nord-Trøndelag 0,274590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,270036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Østfold 0,268225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Akershus 0,261023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,260215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Finnmark 0,258902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Aust-Agder 0,257534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Troms 0,256067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Møre og Romsdal 0,254950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sogn og Fjordane 0,250306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vestfold 0,250029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,248568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Sør-Trøndelag 0,244626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hordaland 0,240257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Telemark 0,236097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vestfold 0,235621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Buskerud 0,232350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nordland 0,226387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Vest-Agder 0,212946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Troms 0,211998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Sogn og Fjordane 0,207284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Rogaland 0,207030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Vest-Agder 0,199082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,193096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Telemark 0,192222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Oppland 0,188295 Mandat tildelt
105 Sp Vestfold 0,176276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Hedmark 0,170091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,152741 Mandat tildelt
109 R Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,143850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,138683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Aust-Agder 0,120569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,085511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,083781 Mandat tildelt