Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,7 27,4 0,3 51 49 2 51 51
Høyre 24,7 25,0 -0,3 45 45 0 45 45
Frp 10,6 15,2 -4,6 20 27 -7 20 20
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 14,5 10,3 4,2 27 19 8 27 27
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 1
MDG 3,2 3,2 0,0 1 1 0 1 1
Rødt 5,4 2,4 3,0 10 1 9 10 10
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 2 0 0 0 1 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3+1 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,592934 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,582060 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,551165 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,535929 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,517862 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,512571 Mandat tildelt
7 Frp Finnmark 0,501683 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,490813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,485789 Mandat tildelt
10 Ap Oslo 0,469650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vest-Agder 0,455302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,444661 Mandat tildelt
13 SV Finnmark 0,428384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,426875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Sør-Trøndelag 0,426728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hordaland 0,425490 Mandat tildelt
17 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
18 Ap Rogaland 0,421767 Mandat tildelt
19 Ap Nordland 0,421627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nordland 0,419177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,416287 Mandat tildelt
22 H Rogaland 0,409672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,408725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Troms 0,405348 Mandat tildelt
25 SV Oslo 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Buskerud 0,403863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,399536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Akershus 0,387442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,385291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Østfold 0,382937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Møre og Romsdal 0,379197 Mandat tildelt
32 Sp Hedmark 0,373906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,372731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Østfold 0,370778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,368384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Oslo 0,362367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,360142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Oppland 0,357290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,357227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,356798 Mandat tildelt
41 Sp Troms 0,350774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Aust-Agder 0,350454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,345513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Akershus 0,342650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,339569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,337106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Akershus 0,336124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,335887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,330249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,330023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,327070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Østfold 0,326013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,324885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Telemark 0,323216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,322112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nord-Trøndelag 0,320794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hordaland 0,318982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Hordaland 0,315847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Hedmark 0,308483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nordland 0,306169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,304313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,302976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Telemark 0,301169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Telemark 0,300412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Møre og Romsdal 0,291371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,278804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Nord-Trøndelag 0,276977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,275004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,274943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,274590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sør-Trøndelag 0,270036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Akershus 0,269765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Østfold 0,268225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Buskerud 0,265543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,260215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Finnmark 0,258902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Aust-Agder 0,257534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Troms 0,256067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,250306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vestfold 0,250029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Møre og Romsdal 0,248759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,248568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Sør-Trøndelag 0,244626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hordaland 0,240257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Telemark 0,236097 Mandat tildelt
92 Frp Vestfold 0,235621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Akershus 0,232020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nordland 0,226387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Oppland 0,225954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Møre og Romsdal 0,220681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Vest-Agder 0,212946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Troms 0,211998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Sogn og Fjordane 0,207284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Rogaland 0,207030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Vest-Agder 0,199082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Telemark 0,192222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vestfold 0,176276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Hedmark 0,170091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,152741 Mandat tildelt
109 R Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,143850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,138683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Aust-Agder 0,120569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,085511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,083781 Mandat tildelt