Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,5 27,4 0,1 51 49 2 50 50
Høyre 24,4 25,0 -0,6 44 45 -1 44 44
Frp 14,7 15,2 -0,5 27 27 0 27 27
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 9,6 10,3 -0,7 17 19 -2 18 17
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0 8 8
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1 9 8
MDG 3,4 3,2 0,2 1 1 0 1 2
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 3
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 4+1 2 2 0 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Finnmark 0,553805 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 H Oslo 0,515400 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,514742 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
6 SV Rogaland 0,484987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,444847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,439258 Mandat tildelt
10 Frp Hordaland 0,438018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Buskerud 0,419018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hedmark 0,412588 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,404696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,403761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Oslo 0,403295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oppland 0,394249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,393177 Mandat tildelt
18 KrF Akershus 0,390282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,379310 Mandat tildelt
21 V Akershus 0,371910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,370949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,355329 Mandat tildelt
25 Sp Oslo 0,354802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,353859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hordaland 0,351979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Vestfold 0,350152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,344979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Sør-Trøndelag 0,339248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,334524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Troms 0,333626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,332954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,332433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hordaland 0,332237 Mandat tildelt
36 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,326754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,326235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Oppland 0,326230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,326014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,325035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,321514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oslo 0,316134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,315978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
47 Sp Rogaland 0,303393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nord-Trøndelag 0,303009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Vest-Agder 0,301421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,298177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sør-Trøndelag 0,297977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Møre og Romsdal 0,297871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Akershus 0,297661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Møre og Romsdal 0,296075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,294005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Hordaland 0,289990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,287436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vestfold 0,281202 Mandat tildelt
59 Sp Nordland 0,277523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sogn og Fjordane 0,276202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,276080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,271666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Østfold 0,271270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,268018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Akershus 0,267547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,267378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Telemark 0,266568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Oppland 0,263226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Møre og Romsdal 0,263001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,261183 Mandat tildelt
71 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Nordland 0,254765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vestfold 0,251762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,249923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Oppland 0,236940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,232239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,232030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,231892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vest-Agder 0,220692 Mandat tildelt
86 KrF Buskerud 0,219669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Østfold 0,215098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,203160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Telemark 0,199397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Nord-Trøndelag 0,191657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,181485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,167222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,165069 Mandat tildelt
101 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,138630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,135872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt
108 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,113137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,113131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,112310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,105641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,096457 Mandat tildelt