Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,5 27,4 0,1 50 49 1 50 51
Høyre 24,4 25,0 -0,6 44 45 -1 44 44
Frp 14,7 15,2 -0,5 27 27 0 27 27
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 9,6 10,3 -0,7 17 19 -2 18 17
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0 8 8
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1 9 9
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 1 1
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 2
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Finnmark 0,553805 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,492161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Rogaland 0,484987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
7 KrF Møre og Romsdal 0,450399 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,445119 Mandat tildelt
9 Frp Nord-Trøndelag 0,444847 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,439067 Mandat tildelt
11 Frp Hordaland 0,438018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,432726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,425700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Nordland 0,418586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,418140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hedmark 0,412588 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,404696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,403761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,393177 Mandat tildelt
21 Frp Buskerud 0,390859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,382511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,374573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oslo 0,374513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,370949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Østfold 0,368099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,366641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,355329 Mandat tildelt
31 Frp Rogaland 0,353859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Oppland 0,352470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Vest-Agder 0,352335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hordaland 0,351979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,350901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Vestfold 0,350152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sør-Trøndelag 0,339248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vestfold 0,337116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Akershus 0,334868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Finnmark 0,334524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,333626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,332237 Mandat tildelt
45 SV Buskerud 0,331896 Mandat tildelt
46 SV Østfold 0,331352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,329507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Oppland 0,328541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vestfold 0,326754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,326014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Rogaland 0,325677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hedmark 0,325035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,322176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,320883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
57 Ap Hedmark 0,306251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Rogaland 0,303393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nord-Trøndelag 0,303009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Møre og Romsdal 0,301857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,301421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Møre og Romsdal 0,300142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,298177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,297977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,294005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,289990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,287436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Buskerud 0,284122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Møre og Romsdal 0,281325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vestfold 0,281202 Mandat tildelt
72 Sp Nordland 0,277523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sogn og Fjordane 0,276202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,276080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,274978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,271859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Vest-Agder 0,271666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Østfold 0,271270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,266568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Telemark 0,261183 Mandat tildelt
82 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Møre og Romsdal 0,259065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Finnmark 0,257031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,255681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Nordland 0,254765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Vestfold 0,251762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,249923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,246781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Troms 0,241452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Telemark 0,234548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Buskerud 0,233956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Troms 0,232239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Aust-Agder 0,232030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,231892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Vest-Agder 0,220692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Oppland 0,219355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Østfold 0,215098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Vest-Agder 0,203160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Telemark 0,199397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Oppland 0,197450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
112 KrF Buskerud 0,192211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Nord-Trøndelag 0,191657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Sogn og Fjordane 0,181485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Aust-Agder 0,167222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Troms 0,138630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Oppland 0,137558 Mandat tildelt
124 KrF Sogn og Fjordane 0,135872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt