Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 26,3 1,1 50 48 2 52 50
Høyre 30,5 20,4 10,1 55 36 19 54 55
Frp 20,1 11,6 8,5 36 21 15 36 37
SV 5,0 7,6 -2,6 9 13 -4 9 9
Sp 3,8 13,5 -9,7 1 28 -27 1 1
KrF 4,7 3,8 0,9 9 3 6 8 9
Venstre 4,4 4,6 -0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 2,4 4,7 -2,3 1 8 -7 1 0
Andre 1,7 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Oslo 5 7+1 2 2 0 0 2 0 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3+1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,621606 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,537382 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,481284 Mandat tildelt
4 Frp Hordaland 0,468831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Ap Akershus 0,465481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,458844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,446832 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,436902 Mandat tildelt
10 SV Rogaland 0,435697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Rogaland 0,434068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Vestfold 0,430101 Mandat tildelt
14 KrF Oslo 0,428791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,424151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,423278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,419069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,414941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Buskerud 0,414413 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,413978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,395209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,394892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,382741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,381982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Vest-Agder 0,379259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,375347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Nordland 0,375123 Mandat tildelt
28 Frp Telemark 0,366130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Oslo 0,364828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Østfold 0,363577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vest-Agder 0,361411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Troms 0,353845 Mandat tildelt
33 Frp Østfold 0,351208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,343126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,341043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vestfold 0,337973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,337158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,336587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,331077 Mandat tildelt
40 H Buskerud 0,330433 Mandat tildelt
41 SV Oslo 0,329998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,324174 Mandat tildelt
43 Ap Telemark 0,321845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,321812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Østfold 0,319620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vest-Agder 0,318684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Østfold 0,318130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,317468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,317395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,311977 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,311234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Finnmark 0,307288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Aust-Agder 0,302878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Hordaland 0,300192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,296616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Hedmark 0,296338 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Møre og Romsdal 0,294669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hedmark 0,291598 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,289977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Møre og Romsdal 0,288235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,286327 Mandat tildelt
62 Ap Troms 0,283346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Akershus 0,282425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,280323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Telemark 0,276236 Mandat tildelt
66 Ap Sogn og Fjordane 0,276167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Hedmark 0,269432 Mandat tildelt
68 Frp Sør-Trøndelag 0,268504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nordland 0,261993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Oppland 0,261096 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Buskerud 0,258090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Aust-Agder 0,255988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Oppland 0,247379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vestfold 0,244769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Buskerud 0,243412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,242714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sør-Trøndelag 0,242702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vestfold 0,237951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Telemark 0,235033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Aust-Agder 0,229513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,225231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,211735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,205889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,200289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Møre og Romsdal 0,196638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Finnmark 0,196439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,190303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,187415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Nord-Trøndelag 0,185101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,182646 Mandat tildelt
94 SV Vest-Agder 0,174706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,174183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Sogn og Fjordane 0,160932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,149838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,137633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,131537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Finnmark 0,121591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Hedmark 0,120958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,118434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,116169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,114736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,111478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,108635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,108606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,098579 Mandat tildelt
110 KrF Oppland 0,096391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,093005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,077659 Mandat tildelt
113 KrF Finnmark 0,061719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,041480 Mandat tildelt