Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 26,3 1,1 53 48 5 53 53
Høyre 25,8 20,4 5,4 49 36 13 50 50
Frp 13,5 11,6 1,9 26 21 5 26 26
SV 5,9 7,6 -1,7 11 13 -2 11 11
Sp 10,9 13,5 -2,6 21 28 -7 21 21
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0 3 3
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5 3 3
MDG 2,9 3,9 -1,0 2 3 -1 1 1
Rødt 3,4 4,7 -1,3 1 8 -7 1 1
Andre 2,7 3,6 -0,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 7 2 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 2 2 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,514138 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,498475 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,483003 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,479829 Mandat tildelt
5 SV Nordland 0,442650 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,440982 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,438367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,436126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Rogaland 0,434068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Akershus 0,426172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,423148 Mandat tildelt
12 SV Troms 0,417539 Mandat tildelt
13 Sp Vest-Agder 0,416841 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,416736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hedmark 0,414873 Mandat tildelt
16 Ap Oslo 0,413978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hordaland 0,398735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,395209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,391319 Mandat tildelt
20 SV Oslo 0,389396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,378515 Mandat tildelt
22 Frp Nordland 0,377408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,375962 Mandat tildelt
24 SV Østfold 0,375401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,372950 Mandat tildelt
26 Sp Sør-Trøndelag 0,365691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Rogaland 0,364219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Østfold 0,363577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,361883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,361411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,359183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,358789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Oppland 0,349344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Finnmark 0,346510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nordland 0,343126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hordaland 0,342173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,340119 Mandat tildelt
38 Ap Vestfold 0,337973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,332036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,331356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Møre og Romsdal 0,329192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Aust-Agder 0,327637 Mandat tildelt
43 Frp Sogn og Fjordane 0,324249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Telemark 0,321845 Mandat tildelt
45 SV Hedmark 0,317899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Akershus 0,315732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Hordaland 0,314884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,311234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,310266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,310200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,304522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Østfold 0,303800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,303691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,300564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,296009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Møre og Romsdal 0,294669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,288873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vestfold 0,288830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,288490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,284723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,283346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,280323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Sogn og Fjordane 0,276167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nordland 0,273886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,272221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,271707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,271642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,269572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,268477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Oslo 0,265224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,263900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Finnmark 0,261919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Oppland 0,261096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Troms 0,256822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,256201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,255988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,254720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,245898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,236353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Østfold 0,235885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,229277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Telemark 0,221615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Oppland 0,215485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sør-Trøndelag 0,211357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,206138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Finnmark 0,197590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,195846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Finnmark 0,191263 Mandat tildelt
89 H Nord-Trøndelag 0,179099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nord-Trøndelag 0,176820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,174173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Finnmark 0,167834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,154158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,137093 Mandat tildelt