Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 27,4 0,0 52 49 3 52 51
Høyre 24,8 25,0 -0,2 45 45 0 45 47
Frp 10,2 15,2 -5,0 19 27 -8 19 19
SV 8,0 6,0 2,0 15 11 4 15 15
Sp 12,8 10,3 2,5 23 19 4 23 24
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 2
Venstre 2,2 4,4 -2,2 1 8 -7 1 0
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 2 2
Rødt 4,8 2,4 2,4 9 1 8 9 9
Andre 2,7 1,8 0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0 0 1 0+1 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,640696 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,618679 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,532344 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,527041 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,493217 Mandat tildelt
6 Frp Finnmark 0,482665 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,473069 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,472300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Finnmark 0,469506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Vestfold 0,466826 Mandat tildelt
11 SV Hordaland 0,466297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
13 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,456206 Mandat tildelt
15 R Oslo 0,450945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,443698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,428600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,415506 Mandat tildelt
19 H Rogaland 0,411329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,410378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,404518 Mandat tildelt
22 Sp Nord-Trøndelag 0,404006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vest-Agder 0,401912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Sør-Trøndelag 0,397302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Akershus 0,396897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,394660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,384450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Akershus 0,377775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,375502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,374244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Nordland 0,370030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,369879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,369456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sogn og Fjordane 0,368264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,356504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Aust-Agder 0,348092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,343746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,339098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Oppland 0,331594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,331348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hedmark 0,330063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Telemark 0,329214 Mandat tildelt
44 Frp Akershus 0,323439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,319676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Oppland 0,315406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,313709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,309949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Troms 0,309652 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Aust-Agder 0,309374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nord-Trøndelag 0,308705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,304204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Hordaland 0,303931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,303050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,294631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,286797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,285127 Mandat tildelt
60 Sp Hordaland 0,281587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,276123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Østfold 0,269306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Mandat tildelt
64 Sp Telemark 0,265863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Møre og Romsdal 0,257218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vestfold 0,255891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,254014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nordland 0,248103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Finnmark 0,246113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,239375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Buskerud 0,236027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Troms 0,227627 Mandat tildelt
74 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,226731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Troms 0,224022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,204001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Oppland 0,200848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sogn og Fjordane 0,199462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Møre og Romsdal 0,196185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,194802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,191571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,190050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,184962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Sogn og Fjordane 0,184462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,157651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,075999 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt