Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 27,4 0,0 51 49 2 51 50
Høyre 24,7 25,0 -0,3 45 45 0 45 46
Frp 13,9 15,2 -1,3 26 27 -1 26 26
SV 6,3 6,0 0,3 12 11 1 12 12
Sp 11,9 10,3 1,6 22 19 3 22 22
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 4,8 2,4 2,4 9 1 8 9 9
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 3 1 1 0 1 0 1 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 1 1 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,567889 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,560092 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,536032 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,529263 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,527041 Mandat tildelt
6 R Oslo 0,475998 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,464259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,450591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Vestfold 0,434023 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,423283 Mandat tildelt
12 Frp Nord-Trøndelag 0,420669 Mandat tildelt
13 Sp Akershus 0,415105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,414177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,409672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,408725 Mandat tildelt
17 Frp Nordland 0,401493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Rogaland 0,376079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nord-Trøndelag 0,375594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,375515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vest-Agder 0,373632 Mandat tildelt
22 H Buskerud 0,371145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Finnmark 0,369683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,369589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,369365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,368830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Sør-Trøndelag 0,368384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,367217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Buskerud 0,366806 Mandat tildelt
30 SV Østfold 0,366223 Mandat tildelt
31 SV Hedmark 0,359274 Mandat tildelt
32 Frp Akershus 0,354187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,348723 Mandat tildelt
34 Sp Nordland 0,344007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sogn og Fjordane 0,342368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,334600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Akershus 0,332679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,331813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,330023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,326139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,320783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,310788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,308973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,306858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Buskerud 0,290013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Troms 0,287874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Aust-Agder 0,287607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,286310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,285424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,278010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,275207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vest-Agder 0,275004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,271792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Østfold 0,266617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hordaland 0,261784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,261057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Telemark 0,259273 Mandat tildelt
63 Frp Østfold 0,256505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,254856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,252064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,247177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,244359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,242442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,241870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Akershus 0,232004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,228807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Troms 0,227627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,224555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Finnmark 0,219281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Hedmark 0,214534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,210870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Buskerud 0,206523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,195382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,194020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,183722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Møre og Romsdal 0,171662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,167373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Aust-Agder 0,158114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,140507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nord-Trøndelag 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,124166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,075999 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt