Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 27,4 0,0 50 49 1 51 50
Høyre 24,7 25,0 -0,3 46 45 1 45 46
Frp 13,9 15,2 -1,3 26 27 -1 26 26
SV 6,3 6,0 0,3 12 11 1 12 12
Sp 11,9 10,3 1,6 22 19 3 22 22
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 4,8 2,4 2,4 9 1 8 9 9
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1 1 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,618679 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,567889 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,536032 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,529263 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,527041 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,464564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
8 R Oslo 0,450945 Mandat tildelt
9 Frp Akershus 0,440766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oslo 0,439824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vestfold 0,434023 Mandat tildelt
12 Ap Hedmark 0,427195 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,426875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Buskerud 0,422387 Mandat tildelt
15 Ap Oppland 0,421427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,420669 Mandat tildelt
17 SV Buskerud 0,419207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Nordland 0,417059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,414177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,409672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,408725 Mandat tildelt
22 Frp Nordland 0,401493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Akershus 0,383243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,381121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,376252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,376079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nord-Trøndelag 0,375594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,375515 Mandat tildelt
29 Sp Vest-Agder 0,373632 Mandat tildelt
30 H Møre og Romsdal 0,372731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,369683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sør-Trøndelag 0,369365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Akershus 0,368982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,368384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hordaland 0,367217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,366763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,366223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,359274 Mandat tildelt
39 SV Oslo 0,349418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,344007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,342368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,341768 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,335890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Rogaland 0,334600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,331444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,330249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,330023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Sør-Trøndelag 0,328308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Møre og Romsdal 0,327212 Mandat tildelt
52 Frp Møre og Romsdal 0,326199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Rogaland 0,324492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,323527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,320783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,319717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Oslo 0,314349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vestfold 0,310788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,308973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,306858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,302976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Akershus 0,295714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,293231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,290931 Mandat tildelt
68 Sp Troms 0,287874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,287607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Troms 0,278010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,275004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Nord-Trøndelag 0,273978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sogn og Fjordane 0,271792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Østfold 0,266617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hordaland 0,261784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,261057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Telemark 0,259273 Mandat tildelt
78 Frp Østfold 0,256505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Finnmark 0,256105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Vestfold 0,254856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Aust-Agder 0,254755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,252064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Telemark 0,247177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,245880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sør-Trøndelag 0,241870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Troms 0,240573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Møre og Romsdal 0,239124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Buskerud 0,236027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Finnmark 0,228807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Troms 0,227627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vest-Agder 0,224555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,224037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,219281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Hedmark 0,214534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Hordaland 0,213565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Nord-Trøndelag 0,210870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Vest-Agder 0,210638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Oppland 0,200848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Møre og Romsdal 0,196185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Nordland 0,195382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Nord-Trøndelag 0,194020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,183722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,158114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,140507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Nord-Trøndelag 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,124166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,075999 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt