Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 27,4 0,0 51 49 2 51 51
Høyre 21,1 25,0 -3,9 39 45 -6 39 39
Frp 10,8 15,2 -4,4 20 27 -7 20 20
SV 8,0 6,0 2,0 15 11 4 15 15
Sp 15,6 10,3 5,3 29 19 10 30 29
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 2 3
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 1
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 4+1 2 1 2 0 0 1 1 0
Oslo 6 4 1 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,576577 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,532344 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,522249 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,500070 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,497233 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,489822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,485132 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,470820 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,469506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hordaland 0,466297 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,464262 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,456206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nordland 0,450976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,445692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,443698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,426746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Sør-Trøndelag 0,422110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Rogaland 0,417204 Mandat tildelt
22 Ap Nordland 0,417059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,415506 Mandat tildelt
24 Frp Oslo 0,407071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Hedmark 0,402265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Troms 0,400955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,394660 Mandat tildelt
28 Ap Oslo 0,393092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Oppland 0,384398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Akershus 0,383243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hordaland 0,381121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,377384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,375502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oppland 0,369456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Aust-Agder 0,368562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,363968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,362344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,351064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Rogaland 0,349963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Østfold 0,349525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hordaland 0,343185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,342467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Oslo 0,342235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Møre og Romsdal 0,341768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vestfold 0,335890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,332164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,329214 Mandat tildelt
49 Frp Buskerud 0,328193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nord-Trøndelag 0,326864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Telemark 0,324018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,323527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,321815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Telemark 0,319717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,318404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Møre og Romsdal 0,313483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Nordland 0,311948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Hedmark 0,305139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Oppland 0,301019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Finnmark 0,299948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Rogaland 0,295796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,295422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sør-Trøndelag 0,290521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Akershus 0,290226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,288514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Østfold 0,285260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,285127 Mandat tildelt
73 H Oppland 0,282120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Telemark 0,281916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Nord-Trøndelag 0,273978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sogn og Fjordane 0,269301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Buskerud 0,260699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Hedmark 0,257837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,256105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,254755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Møre og Romsdal 0,253452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Buskerud 0,250811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sør-Trøndelag 0,249246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,248103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,245880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
89 Frp Vestfold 0,240066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Vest-Agder 0,234926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Troms 0,224022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Telemark 0,222986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Akershus 0,219123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Troms 0,216006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Oppland 0,213401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Sogn og Fjordane 0,211196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,208433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Vest-Agder 0,202830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Telemark 0,195853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Finnmark 0,170380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,157651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Nord-Trøndelag 0,138438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Aust-Agder 0,125679 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,080731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,079103 Mandat tildelt