Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 27,4 0,0 50 49 1 51 51
Høyre 21,1 25,0 -3,9 39 45 -6 39 39
Frp 10,8 15,2 -4,4 20 27 -7 20 20
SV 8,0 6,0 2,0 15 11 4 15 15
Sp 15,6 10,3 5,3 29 19 10 30 29
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 2 3
Venstre 2,3 4,4 -2,1 2 8 -6 1 1
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 5 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,608609 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,500070 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,497233 Mandat tildelt
5 Sp Vest-Agder 0,489822 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,485132 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,470820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Finnmark 0,469506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Oslo 0,468348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hordaland 0,466297 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,465801 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,456206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nordland 0,450976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,435207 Mandat tildelt
17 Ap Akershus 0,431148 Mandat tildelt
18 Frp Oslo 0,429686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,427332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,426746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,422440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Sør-Trøndelag 0,422110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Rogaland 0,417204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Nordland 0,417059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Oslo 0,414931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Hedmark 0,402265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Troms 0,400955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,394660 Mandat tildelt
29 Frp Akershus 0,385275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oslo 0,384916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hordaland 0,381121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Buskerud 0,380186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Troms 0,377384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,369617 Mandat tildelt
35 Frp Aust-Agder 0,368562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,363968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,363568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Oslo 0,361248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Oppland 0,351189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vest-Agder 0,351064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Rogaland 0,349963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,349525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hordaland 0,343185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,335890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,332164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,329214 Mandat tildelt
48 Frp Nord-Trøndelag 0,326864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Akershus 0,326505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Telemark 0,324018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,321815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,320332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,319717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Rogaland 0,317250 Mandat tildelt
56 H Buskerud 0,317051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,311948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,307880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Hedmark 0,305139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,299948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Møre og Romsdal 0,299047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Rogaland 0,295796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nord-Trøndelag 0,295422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Sør-Trøndelag 0,290521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,288514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Buskerud 0,287169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Østfold 0,285260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,285127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Buskerud 0,283086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Telemark 0,281916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Møre og Romsdal 0,278603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Møre og Romsdal 0,274298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,273978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sogn og Fjordane 0,269301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Hedmark 0,257837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,256105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,254755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sør-Trøndelag 0,249246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nordland 0,248103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Akershus 0,246514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Sogn og Fjordane 0,245880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
88 Frp Vestfold 0,240066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Oppland 0,235100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Vest-Agder 0,234926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Troms 0,224022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Telemark 0,222986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Buskerud 0,219460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Troms 0,216006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Sogn og Fjordane 0,211196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Vest-Agder 0,202830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Telemark 0,195853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,182379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Mandat tildelt
105 R Oppland 0,177834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Finnmark 0,170380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,157651 Mandat tildelt